Vasárnap, 1995. január (2. évfolyam, 1-4. szám)

1995-01-08 / 1. szám

PALOTÁS JÁNOS- Egy úr a felső tízezerből RUANDA- Elfeledkeztünk róluk PATAKI ÁGI- Főállásban boldog anya FORRÓ JUDIT- „Egyszerre" két autóban BAKÓ ZOLTÁN- Vissza a kajakba Kosnás Roland sokak meglepetésére K-val írja a nevét. Hosszú idő után képeit is megmutatta - legalábbis azokat, amelyeket nem ásott el. (Cikkünk a 7. oldalon) A ROMLÁS VIRÁGAI A hitelkártya mint fizetőeszköz - különösen Kelet-Európábán - csak most kezd ismertté válni. Terjedésének arányában azon­ban nemcsak a kényelemérzet fokozódik, hanem az új fizetési eszközzel elkövetett csalások szá­ma is állandóan nő. A legáltalánosabb eset, ami­kor a szervezett alvilág zsebese- ket fizet, lopjanak hitelkártyát - alkalmanként 15-20 ezer forin­tért. Affiss „áru” még nem lehet letiltva. Jó megjelenésű, nyelve­ket beszélő ember a frissen lo­pott kártyával percek alatt meg­szedheti magát. A kijelölt üzle­tekben műszaki cikket, ékszert, ruhát vásárolhat százezrekért, sőt néha milliókért. Az eladók ugyanis egy elegáns, idegen nyelven beszélő vásárlótól több­nyire nem kérdeznek semmit. A hitelkártya letiltása után még több nap eltelik, mire az elárusítóhelyekre eljut az infor­máció. Tovább nehezíti a meg­lopottak helyzetét, ha az elköve­tők szorosan együttműködnek az elfogadóhelyek tulajdonosa­ival. Ilyenkor a csaló megkapja az elárusítóhely titkos kódját, s amint a felbérelt zsebes átadta az ellopott hitelkártyát, megbí­zói azonnal engedélyszámot kér­nek és kapnak a vásárláshoz. Fotó: Benkő Imre Az út mentén koszorúk. Vincze Tamás emlékére, akit nem itt lőttek ugyan le, de a történet sodrása mégis a Hegyaljai utat tette az emlékezés helyévé. Ezen az alapon persze lassan koszorúvirágba borulhatna az ország. Egyre gyakrabban szólalnak meg a privát fegyverek, egyre láthatóbbá válik az erőszak. A Testőr Kft. vezetője azt mondja, már maga sem találja a helyét ebben a világban. De ő azért még tudna megoldást (írásaink az ügyről az 5. oldalon) Könnyen lehet, hogy új értelmet kap Cserhalmi György színművész elhíresült megállapítása is, mely szerint 1989-90- ben nem rendszerváltás történt, hanem gengszterváltás. (Interjúnk a 4. oldalon) Ezt támasztja alá, hogy immár a leghétköznapibb jogügylet, egy használt gépkocsi eladása is kifejezetten kockázatos vállalkozássá vált. (A lila Golf eltűnt tulajdonosáról az 5. oldalon olvashatnak) Ahol kártya, ott csalás? Groznij - támadás és tűz mindenütt Szombaton délután folytatódott a csecsen fő­város elleni heves tüzérségi támadás. A lövé­sek legfőképp az elnöki palotát és a hozzá vezető utakat érték. A harcok során életét vesztette a Csecsenföldön állomásozó orosz rendőri egységek parancsnoka. Az orosz kor­mány ugyanakkor Dudajev híveinek gyengülő ellenállásáról számolt hé közleményében. A BBC orosz nyelvű szolgálata azt közölte, hogy az elnöki pa­lota felső tmeletei tovább ég­nek, de tűz ütött ki a palotához vezető utak mentén lévő épüle­tekben is. Az Interfax a belügy­minisztérium sajtószolgálatától úgy értesült, hogy szombat reg­gel Groznijban életét vesztette Viktor Vorobjov tábornok, a sza- kadár kaukázusi köztársaság­ban állomásozó orosz rendőri és különleges belügyi egységek parancsnoka. Vorobjov közelé­ben egy akna robbant, amely­nek repeszei azonnal megölték. A vele lévő két személy súlyosan megsebesült. Az orosz kormány közlemé­nyében ugyanakkor azt állította, hogy Dudajev híveinek ellenállá­sa gyengül, s Groznij védői közül többen déli irányban elhagyják a várost. A közlemény szerint Groz­nij több kerületében a lakosság szembefordult a csecsen fegyve­resekkel. A jól felfegyverzett és mozgékony csecsen csoportok to­vábbra is ellenállnak az orosz katonáknak, és alagutakon ke­resztül próbálnak az orosz ala­kulatok há tába kerülni. A kormány sajtószolgálata a védelmi minisz­tériumra hivatkozva adatokat tett közzé az egy hónapja kezdett ka­tonai beavatkozás áldozatairól. Ezek szerint az akció során eddig mintegy két és fél ezer fegyveres esett el, 26 harckocsit és 40 pán­célozott harcjárművel, több mint 150 repülőgépet semmisítettek meg, illetve több mint másfél száz tűzfészket számoltak fel az orosz csapatok. Moszkvában a csecsenföldi vé­rontás azonnali befejezését, az ak­ció kitervelőThek leváltását és a tárgyalások megkezdését követel­te a Jegor Gajdar vezette Oroszor­szág Demokratikus Választása ne­vű frakció több tagja. A képvise­lők szorgalmazták, hogy a tör­vényhozás ne szavazzon meg több pénzt az akcióra. Folytatás: 2. oldal Szinte azegész ország területén erősen felhős lesz az ég, szórvá­nyosan várható hószállíngózás, sőt néhány helyen még gyenge IIÁmAlrAtt n navazas is lenei, MerseKeii, iaon- ként élénk északi, északkeleti szélre számíthatunk. A nappali hőmérséklet vi­szonylag enyhe lesz: 2, és mínusz 3 fok között valószínű. A küzdelem öt éve Tőkés elégtételt kér Tőkés László, az RMDSZ tisztelet­beli elnöke levélben fordult a szer­vezet képviselőházi frakciójához, s elégtételt kért „durva megrágal- mazásáért”. Mindez a Romániai Magyarok Demokrata Szövetsége megala­kulásának ötödik évfordulója al­kalmából Kolozsváron rendezett tanácskozásán derült ki. Ugyan­itt Markó Béla, a szervezet elnöke kérdésünkre válaszolva kijelen­tette, jelentős belső politikai vál­tozások és a nemzetközi közvéle­mény ma még tétova szándékai­nak nyomatékosítása szüksége­sek ahhoz, hogy megteremtőd­jenek az RMDSZ autonómiael­képzeléseinek feltételei. A ro­mániai magyarság képviselői és külföldi vendégeik az erdélyi nagyvárosban és egész napos rendezvénysorozaton elevení­tették föl az elmúlt esztendők politikai küzdelmeit. Az évfordulós megemlékezés nyitányaként az RMDSZ és a határon túli magyarok politikai és érdekvédelmi szervezeteinek autonómiakoncepciójáról cse­réltek véleményt a meghívott előadók. Dr. Christoph Pan, az Európai Népcsoportok Föderá­lis Uniója elnökének a fogalma­kat tisztázó bevezető előadása után Markó Béla beszélt az RMDSZ autonómiaprogram­járól. Őt követően kaptak szót a szlovákiai, vajdasági, kárpátal­jai és horvátországi magyar szer- vezetekvezetői. Markó elnök emlékeztetett az RMDSZ 1993 januári brassói kongresszusának határozatára, amely megfogalmazta a szerve­zet máig érvényes önkormány­zati elképzeléseinek alapját. Az RMDSZ által kidolgozott, a sze­mélyi, a helyi és a regionális autonómia összehangolásán nyugvó kisebbségi törvényter­vezet éles ellentétben áll a ro­mán nemzetállami megfontolá­sokkal - mondta Markó, hozzá­téve: a jogszabálytervezet már egy éve az illetékes szakbizott­ságban rostokol. Folytatás: 5. oldal |jj **jp 1995. január 8. Ei^ÉU ü u.évfolyam, i.számTÖBB ÚJSÁG EGY LAPBAN Ára: 48 forint Folytatás: 3. oldal (Az\ (/^ i_p ­UjL/Iaa^A í r-A ( ammm Ötös lottó: 6, 11, 29, 35, 81 Jokerszám: 544 360 Hatos lottó: 4, 17, 21, 28, 41, 43 Pótszám: 18

Next

/
Thumbnails
Contents