Színes Vasárnap, 1995. augusztus (2. évfolyam, 31-34. szám)

1995-08-06 / 31. szám

_______________________________________________________________________iS ^s Keleti György: nincs közvetlen katonai fenyegetés Keleti György honvédelmi mi­niszter a Színes Vasárnapnak szombaton délután nyilatkoz­va elmondotta: röviddel a ke­let-szlavóniai tüzérségi akció­ról szóló híradás után értesítet­ték. Kijelentette: mindenkép­pen az aggodalmat fokozó ese­mény lenne az, amennyiben a harci cselekményekre - még ha egyoldalú akcióról van is szó, tehát, ha az első jelentések pontosak és a helyi szerb erők indítottak tüzérségi támadást - a Magyarországgal határos térségben is sor kerülne. Ez sem változtat azon, amihez a magyar fegyveres erők eddig is tartották magukat: a Magyar Köztársaság semmilyen körül­mények között nem kevered­het fegyveres konfliktusba. A legújabb fejlemények - folytatta a miniszter - még fontosabbá teszik azoknak a törzseknek munkáját, amelyek a Magyar Honvédségnél a gyorsan változó helyzet körül­ményeit vizsgálják, elemzik, és amelyek eddig is képesek vol­tak a megfelelő tanulságok le­vonására és az előrejelzésekre. Azzal együtt, hogy az éber figyelem indokolt, továbbra is abból kell kiindulni, hogy a fegyveres konfliktus nem je­lent közvetlen katonai fenye­getettséget hazánk számára, mivel a konfliktusban részt ve­vő felek egyikének sem lehet érdeke az, hogy a hadművele­tek átterjedjenek magyar terü­letre. (A honvédelmi miniszter nyilat­kozatának folytatása és a háború­val kapcsolatos más, magyar vo­natkozású hírek a 3. oldalon.) Titkok és sejtések a drogvilágban Eltűnt egy kábítószer-nyomo­zó. A BRFK illetékesei rosszat sejtve, nyomban nagy erőkkel kezdtek a felkutatásához, majd három nap elteltével a televízi­óban is bemutatták kollégájuk képét, s a lakosság segítségét kérték. A felhívás elhangzása után kevéssel, a vízi rendőrök a Margitsziget magasságában kifogták Szabó János rendőr zászlós holttestét. Hivatalosan semmiféle részletet nem közöl­tek a titokzatos halálesetről, mindössze a kiadott rövidke közlemény hangvételéből sejt­hető: öngyilkosságnak tartják. A 25 éves zászlós fején lövés okozta sérülés volt, s már hol­tai! került a Dunába. Folytatás: 13. oldal Bosnyák-horvát csapategyesítés Szombaton elesett Knin (képünkön), és ezzel alkalma­sint eldőlt a Krajinát megszáll­va tartó szerbek elleni horvát offenzíva sorsa. A horvát csa­patok folytatják előrenyomulá­sukat, és nem sokkal lapzártánk előtt már egyesül­tek a térségben a szerbek ellen harcoló bosnyák csapatokkal. Lapunk 2. oldalán részletesen ismertetjük a friss helyszíni je­lentéseket, a fejlemények vi­lágvisszhangját. Interjúnkban Szalay Zsolt zágrábi magyar nagykövet indokolatlannak tartja, hogy egyes országok szinte pánikszerű távozásra biztatták Dalmáciából polgá­raikat, ami súlyos torlódások­hoz vezet. A helyszíni értesü­lések szerint az Isztriai-félszi- geten és környékén változatla­nul nincs ok aggodalomra. Tiltakozó levelek a miniszter asztalán Mihalkov, a cár híve Orvosháború Füreden Utf'ruj Pénteken megkezdődött a ba­latonfüredi Állami Szívkór­házban az a vizsgálat, amely­nek a hónap végéig el kell dön­tenie: igazuk van-e azoknak, akik - szakmai okokra hivat­kozva - a kórház főigazgató főorvosának, dr. Tahy Adámnak s helyettesének, dr. Korányi László főorvosnak menesztését kérik. A „puccs" mindenesetre már erősen felbolygatta a szak­mai közvéleményt. Szabó György népjóléti miniszter asz­talán számos tiltakozó levél fekszik. Amelyek tudós írói szakmai szempontból megala­pozatlannak találják a kórház munkatársainak beadványát, aggódnak „az európai mércé­vel is úttörőnek, előremutató­nak, példaértékűnek tekinthe­ICftUUCB. tekirillic- UClt. U1UICA CiCUULCll^C CJZ. ICH. XKXP, \vvex\£Av^'K L tő" részleg megszüntetése mi­att, s javasolják a miniszternek a már beindult programok tá­mogatását. Talán kevesen tudják, hogy a balatonfüredi Szívkórház munkatársai és a főigazgató főorvos közötti ellentétek a ki­nevezés pillanatáig nyúlnak vissza. Amikor is 1990-ben a kórházi önkormányzat belül­ről választott vezetőt magának - az ilyen választások eredmé­nyét egyébként az Alkotmány- bíróság megsemmisítette -, a minisztérium azonban, szabá­lyos pályázat alapján, dr. Tahy Adámot nevezte ki, mondván: szakmai szempontoknak, s nem helyi érdekcsoportoknak kell dönteniük ebben a kérdés­ben. Ennek eredménye az lett: I a frissen kinevezett főigazgató előtt „élő láncot" alkottak a in­tézet dolgozói, s nem enged­ték, hogy belépjen az ajtón... Pedig akkor még nem is is­merték az új főigazgatót, igaz, a feszültségek a későbbiekben sem oldódtak. Ám csak a kor­mányváltozás után gondoltak a főigazgató ellenlábasai arra: eljött az ideje dr. Tahy menesz­tésének... Természetesen „szakmai indokok" alapján. Amelyek mögött, mint mondják, politikai nézetkü­lönbségek is meghúzódnak. Legalábbis annyiban, hogy a volt főigazgató nyugdíjazásá­val „kívülről jött" embert ülte­tett a kórház nyakába az akko­ri kormány... (Folytatás a 6. oldalon) Nyikita Mihalkov az első orosz filmrendező, aki Oscar-díjat kapott. Az idén vehette át a Csalóka napfényért a legjobb külföldi film rendezőjének járó kitüntetést. Szerinte, ha nem is személyét, de ezt a tényt sok­kal jobban meg kellett volna becsülnie az ország vezetésé-" nek, mint ahogy tette. Mind­azonáltal nincs meglepve, mert szerinte Oroszországban, illetve korábban a Szovjetunió­ban 1917-től mind a mai napig bolsevikok uralkodnak. Folytatás: 13. oldal Jelcin hétfőtől a Kremlben Borisz Jelcin, orosz elnök hétfőtől Ismét elfoglalja a dolgozószobáját a Kremlben - jelentette az Interfax az elnöki hivataltól való értesülésére hivatkozva. A 64 esztendős államfő július 11-én került a Központi Klinikai Kórházba szívpanaszokkal. A kórházi kezelés után az orvosok tanácsának megfelelően Jelcin az elmúlt két hétben a Moszkva közelé­ben fekvő Barviha szanatóriumában folytatta kezeltetését. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy Jelcin az elmúlt hetekben Is folyamatosan dolgozott, látogatókat fogadott, törvényeket írt alá, telefonkapcsolat­ban állt a nemzetközi összekötő csoport vezetőivel. Legutóbb csütör­tökön jelent meg a televízió képernyőjén, amikor a csecsenföldl rende­zésről zajló tárgyalásokat és az aláírt katonai megállapodást értékelte. NYERJEN OTTHON IS! i Indul a Szerencsetárcsa! Augusztus 5-től, tegnaptól a Szerencsekerék című népszerű televíziós vetélkedő vala­mennyi adásában találnak olyan feladványt a nézők, amelyre tőlük várják a választ a műsor készítői. Minden alkalommal, mielőtt a fődíjért indul az aznapi leg­jobb játékos, a műsor jól ismert táblájáról a képernyő előtt ülőknek szól a feladvány. A rejtvényt megfejtőknek nem is kell nagyon sietniük, hiszen mindig másnap délután öt órá­ig hívhatják a Szerencsetárcsa hívószámát, a 06-90-333-444- et. A megfejtők közül számító­gép sorsolja ki a nyertest, aki magáénak mondhatja a mű­sorban bemutatott nyere­ményt. A heti rejtvények meg­fejtését és a nyertesek nevét mindig a szombati adásban te­szik közzé. Tehát augusztustól a nézők is lehetnek nyertesek a Szerencsekerékben! A tárcsázáshoz mindig meg­találják a telefonszámot a Szí­nes Vasárnapban. Japán bomba Jó oka volt az amerikai­aknak a hirosimai és na- gaszaki szörnyűségre: a japánok már meglehe­tősen közel álltak saját atombombájuk előállí­tásához. (4. oldal) Politikai kulissza Demszky tiltakozása ta­lán nem lesz eredmény­telen (5. oldal) Sokan a TV 2-ért Válogatott csapatok ké­szülnek a TV 2 privati­zációjára.^. oldal) Hobó-öröm Földes László életének nagy napja következik: közös koncerten lép fel a Rolling Stones-szal. (9. oldal) Tűzön járnak Ken Carigan és hívei Zánkán ismét bebizo­nyítják, megtisztul, ki parázsra lép. (10. oldal) Még két év Csak 1997-ben szűnik meg a brit szuverenitás, de Hongkong lassan már most kínaivá lesz. (12. oldal) Magyar újítás Fábián László feltalálta a dollárdíjazású öttusát. (15. oldal) Fradi - vagyonért Félmilliárd forint a tétje a Ferencváros számára az Anderlecht elleni BEK-selejtezőnek. (16. oldal) Lottószámok Hatos lottó: 3, 4, 8, 9,11, 35 Pótszám: 26

Next

/
Thumbnails
Contents