Színes Vasárnap, 1997. január (4. évfolyam, 1-4. szám)

1997-01-05 / 1. szám

ÍI Túszválság Megszakadt tárgyalások A japán külügyminisztérium szóvivője szerint a perui szél­sőbaloldali gerillák fogságában lévő túszok kiszabadításának kilátásai most rosszabbak, mint a túszdráma bármely ko­rábbi szakaszában voltak. A Reuter tudósítása szerint Hasimoto Hlrosl tegnapi tokiói sajtóértekezletén rámutatott arra, hogy most egyáltalán nem folynak tárgyalások a túszejtő Tupac Amaru forra­dalmi mozgalom és a perui kormány között. Korábban vol­tak üzenetváltások, de a tárgy­alás zsákutcába jutott, és meg­szakadt. Áradástól hózáporig étó után Törvények februárban? fi lesz a sorsa az összeférhe- etlenségi és a privatizációs örvénynek? Bizonyos mérté­ig új helyzet alakult ki. A köz- ársasági elnök az eddigi közel at és fél esztendőnyi hivatali leje alatt először élt azzal az lkotmányos lehetőséggel, ogy a parlament által meg- zavazott törvényt - államfői llenjegyzés előtt - megfonto- isra visszaküldje az Or- zággyűlésnek. Az alkotmány szerint ugyan- ha az államfő egy törvénnyel vagy annak valamely rendelke­zésével nem ért egyet, azt vagy megfontolásra visszaküldhet! az Országgyűlésnek, vagy nor­makontrollt kérhet az Alkot­mánybíróságtól. Az alkotmány szerint a visszaküldött - meg­vétózott - törvényt a parlament újra megtárgyalja, és elfogadá­sáról ismét határoz. Az ennek nyomán elfogadott törvényt az államfő köteles aláírni ér- kihir detni. Folytatás: 3. oldal A tengerentúlon az Egyesült Államokban árhullám tört Kali­fornia vidékére. Mint képünkön is látható, a szörnyű ele­mekkel autók és hölgyek csatáznak. Európában viszont a ke­mény tél támadásával küzdenek. Körképünkben földrészünk nyugati országaiból és a hazai helyzetről olvashatnak. A napok óta tartó havazás és az ónos esők miatt szinte meg­bénult a közúti közlekedés Franciaország déli és középső részein. A hatóságok szombat­ra virradó éjszaka Lyon köze­lében rövid időre lezárták Franciaország legfőbb autópá­lyáját, a Párizstól a Földközi­tenger felé tartó A6-ost, hogy lehetővé tegyék a sózógépek munkáját. Több helyen is megbénult a forgalom a Párizs és Bordeaux közötti autópályán, ahol több ezer autó akadt el az éjszaka, míg a 7-es számú országos főúton, a dél-franciaországi Montéimar közelében már két napja tart a dugó, s itt össze­sen ötezer kocsi gyűlt össze. Az útviszonyokat ismertető rádiók azt tanácsolják az autósoknak, hogy az ország nyugati, dél­nyugati és középső részein ne induljanak el tervezett útjukra, s ugyanerre kérik a kamion­sofőröket is. Folytatás: 13. oldal Kohl Jelcin dácsájában tárgyalt Elnöki nász Václav Havel újra nősült. Színésznő a fele­ség (2. oldal) Autópálya A demonstráció az M5- ösön egyelőre elmarad (4. oldal) Bosszantók A parkolókat kezelők legtöbbjének nincs felmentése az adóhiva­taltól (5. oldal) A Gandhiban Moszkvába érkezett szombaton Helmut Kohl kancellár, aki a Vnukovo 2 kormányrepülőtér­ről helikopterrel folytatta útját Jelcin Moszkvától mintegy 100 kilométerre fekvő zavidovói re­zidenciájára. Jelcin és Kohl kora délután kezdődött kötetlen, négyszem­közti tárgyalásain az európai biztonsági kérdések, ezen belül a NATO tervezett bővítése volt a vezető téma. Jelcin kifejtette a NATO bővítésével kapcsolatos orosz ellenvéleményt. Kohl, aki a nyugati vezetők közül a legkö­zelebb áll Jelcinhez, igyekezett megnyugtatni az orosz elnököt: a bővítés semmiképpen sem irányul Oroszország ellen. Noha az első körben NATO- taggá váló közép-európai or­szágok - Magyarország, Len­gyelország, illetve Csehország felvétele - lényegében eldön- töttnek tekinthető, a Nyugat igyekszik elejét venni a heves moszkvai reagálásnak. Megfi­gyelők elképzelhetőnek tartják, brvgy Kohl ennek érdekében esetleg bizalmasan biztosítja Jelcint: a balti országok felvé­telét nem tervezik.------------------------------------------------------OT#—■-------------------------------------------------------------------------------------------------------­A térképen jól látható, hogy az amerikai professzor milyen jövőt jósol Európának, ezen belül is az érdeklődésünkre leginkább számot tartó Kárpát-medencének. A vörössel jelölt területekre a csapa­dékban szegényebb félsivatagi időjárás jellemző. Jelenleg a Pireneusi-félsziget és Dél-Európa egyes pontjai tartoznak ebbe a körbe. A jóslat szerint Spanyolország és Portugália déli részén tör be Európába elsőként a homoktenger. A jelenleg még a Pireneusi-félszigeten tapasztalható félsiva­tagi klíma Franciaország és Dél-Anglia vidékeit veszi birtokba, Európa közepén az a kis vörös folt pedig a mi kis hazánkat fedi le teljes egészében. Szintén szárazságtűrő állat- és növényfajok meg­jelenésére számíthat a Balkán-félsziget keleti fele, illetve a német-lengyel határfolyó, az Odera bal és jobb parti vidéke Szabó bibliája A MDNP elnöke és a Ki­vonulások Könyve (9. oldal) Bombagomba Felfedezték azt a fajtát, amely képes robbanó­anyagokat ásványi ele­meire bontani (10. oldal) Furcsa gól A kipattant labda visz- szagurult a hálóba (16. oldal) Hatos lottó: 2, 3, 8, 16, 30, 37 Pótszám: 33 I I fl | [* I ® I V. évf. 1. szám Ára; 44 Ft 1997. január 5. 7r~i ' Ia- ' ‘ ‘ . ,, Aranysakal es bagolylepke Egy amerikai ökológus ^bi; ~ - --------------------------------------------------------------------------------------------------­\a_^ICv {SÖoLu [rji^ KANÁLGYÁR Mátra­keresztes már csatlakozott Európához. Pedig a települé­sen nincsenek aszfaltozott utak, nincs vezetékes víz, a há­zakban nem működnek a tele­fonok. Az infrastruktúrát a bolt, a kocsma, a posta és a négyosztályos iskola jelenti. Mégis, ha az ember kezébe vesz egy külföldön készített honi térképet, majdnem biz­tos, hogy megtalálja rajta az alig hatszáz lelkes település nevét. Nem csoda, hiszen a Pásztóhoz tartozó falu ma már a fakanálkészítés európai köz­pontja. Mátrakeresztesen az embe­rek nagy része éjjel-nappal gyártja a kanalat. Minden ház portáján ott a feldarabolt gyer­tyán meg a bükk, mellette pe­dig a műhely. Van, aki kézzel farag, formáz és csiszol, van, aki saját készítésű gépein dol­gozik. Néhányan vállalkozók, a töb­biek csak úgy mellékesen ké­szítenek napi 1500 kanalat. Olykor pedig feltűnik egy-egy német, francia vagy éppen olasz kamion, hogy a nemzet­közi piacra vigye a magyar árut. VnUrtotóe. ß stíriai Közalapítványként mű­ködik a gimnázium. Legtöbb diákja cigány (6. oldal) Lottószámok r u * .. .... ..-------------------------­STUDIUM KÖNYVESBOLT , Vasárnap is nyitva! ^ Libri Budapest V., Váci u. 22. • Telefon: 1 18-5680, 1 18-5881 Libri­zöHypgUöldndqe - a NASA kutatóintézetének megbízá­sából-kidolgozta bolygónk ökotogiai régióinak rendsze­rezését. Tanulmánya azon­ban nemcsak a jelenlegi helyzetet elemzi, hanem a professzor a közeljövőben várható éghajlati változá­sokról is képet próbált alkot- . Ha bejön a jóslata”, az új «vazred elején nálunk is új övény- és állatfajok jelen­ednek meg a szárazságot kevésbé tűrő fajok helyén. Holdndge tudományos vizsgá­latai szerint az elkövetkező húsz évben jelentősen eltolód­nak majd a pólusok irányába az éghajlati övék. Ez Európá­ban is komoly változásokkal jár: sztyeppes, félsivatagos klí­ma lesz az uralkodó a Kárpát­medence és a Pireneusi-félszi­get középső és északi területe­in, valamint Franciaország vi­dékein. Hasonlóan változik a Balkán-félsziget keleti és a Brit-szigetek déli részének ég­hajlata is. Folytatás: 4. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents