Színes Vasárnap, 1997. május (4. évfolyam, 19-21. szám)

1997-05-11 / 19. szám

Kik fölözték le a krumplidömping hasznát? Felelni vagy felállni... Néhány napra rá, hogy Nagy Frigyes némi mélylélektani mel- lékzöngével Héderváron krump- libogárszobrot avatott (ha túl sok a krumpli, nosza: te­nyésszünk rovart, ami feleszi), a hét botránya lett abból, hogy felesleges volt a krumplidöm- ping-hajcihő: valakik különö­sebb erőfeszítés nélkül egysze­rűen átverték a kabinetet. Mi­után a kormány két hete 166 millió forinttal „megtámogatta” a burgonyafelesleg értékesíté- sét-exportját, a napokban kide­rült: a krumplifelesleg - amely a kormánydöntés előtti becslések szerint 200-300 ezer tonnányi volt - két hét alatt elfogyott. Sőt nem kizárt, hogy talán impor­tálni kell majd burgonyát, mert hiány lehet belőle, amíg az új- krumpli a piacon megjelenik. Folytatás: 4. oldal Csiang Cö-min interjúja a CNN-en Kínában nem lesz demokrácia Csiang Cö-min kínai államfő az amerikai CNN televíziónak adott nyilatkozatában kijelentette: nem tart attól, hogy kiéleződné­nek az Egyesült Államok és Kína közötti nézeteltérések. „A kínai katonai költségvetés nagyon alacsony az amerikaihoz képest, és a kínai hadsereg teljes mér­tékben védelemre van berendez­kedve” - mondta Csiang Cö- min, aki a tervek szerint ez év őszén kínai államfőként első íz­ben Washingtonba látogat. Cá­folta, hogy a kínai vezetés ame­rikai politikusoknak pénzügyi támogatást nyújtott volna, amint azt áprilisban a The Wa­shington Post című lap állította. Folytatás: 2. oldal Clinton Barbadoson Egyhetes latin-amerikai kör­útja utolsó állomására Barba­dos fővárosába érkezett teg­nap Bili Clinton amerikai el­nök. hogy részt vegyen a 15 karibi ország állam- és kor­mányfői részvételével tartandó csúcstalálkozón. A fórumon elsősorban kereskedelmi kér­déseket és a kábítószer-csem­pészés elleni küzdelem lehető­ségeit vitatják meg. Az ameri­kai elnök hétfőn utazik haza Washingtonba. Dél-koreai rohamrendőrök viaskodtak tegnap a szöuli Szungkjungvan egyetemen tüntető diákokkal és azok tűzbombáival. A radikális fiatalok Kim Jung Szám elnök azonnali távozását, valamint korrupciós botrányba keveredett fia letartóztatását követelték kormányellenes demonstrációjukon. Nem adják fel az oroszok Repülőt és tankot kínálnak Mobutu még tárgyal Mobutu zaire-i elnök szombaton hazaindult a gaboni fővárosból, ahol az előző két napon fekete­afrikai elnökökkel tárgyalt hazá­ja helyzetéről. A politikus talál­kozott Thabo Mbeki dél-afrikai alelnökkel, aki ezt követően meg­erősítette, hogy Mobutu szerdán megint tárgyalóasztalhoz ül Lau­rent KabilávaL a felkelők szövet­ségének vezérével. A helyszín is­mét a Kongó partjainál tartózko­dó dél-afrikai hadihajó lesz. Ka­bila szombaton bejelentette, hogy csapatai folytatják az előre­nyomulást Kinshasa felé. Lottószámok i.. Ötös lottó 14, 32, 49, 72, 77 Jokerszám: 190555 Hatos lottó 9, 13, 14, 24, 38, 40 Pótszám: 6 A Színes Vasárnap értesülése szerint a FÁK-államok (a volt Szovjetunió) cégei nem adták fel a magyar piacot. Eseten­ként valóban igen vonzónak tűnő ajánlatok sorátjuttatják el a magyar Honvédelmi Mi­nisztériumhoz, illetve annak beszerzési hivatalához. Noha Moszkvában is pontosan tud­ják, hogy Magyarország az el­ső körben esélyes a NATO- tagságra, még sincs semmi­lyen fenntartásuk; a fegyver- export ma Oroszországban ideológia- és politikamentes. Nemcsak arról van szó, hogy indulni akarnak a repülőten­deren, noha ott nyilván nem lehet nagyon sok esélyük. (Még maga a repülőtender is kétséges, mint arról Politikai kulisszatitkok című rova­tunkban beszámolunk.) Emellett az orosz szárazföldi csapatok arzenáljából (a tö­megpusztító fegyverekkel összefüggő harci eszközök ki­vételével) mindent felkínál­nak eladásra a magyar hon­védségnek. Állítólag a felaján­lott áruk között van a T-72-S, illetve a T-80-U típusú harc­kocsi. (Ezek közül az előbbi a honvédségnél ma legkorsze­rűbb T-72 továbbfejlesztett, korszerűsített, megerősített páncélvédettségű variánsa.) Meg lehetne vásárolni a SZMERCS rakétavetőket, a második világháborús soro­zatvető katyusák késői utó­dait, amelyek a szakértők kö­rében nagy sikert arattak az Abu Dzabiban tartott leg­utóbbi nemzetközi fegyverbe­mutatón. Folytatás: 3. oldal Magyarok a boszniai újjáépítésben Csak segédszerepek jutnak Mostanra teljesen elenyészett az a kezdeti lelkesedés, amely a boszniai újjáépítésben való részvétel kapcsán jellemezte a magyar cégeket. Sok vállalkozó arra számított, könnyű és gyorsan megtérülő befektetés lesz a bosnyák piacra való ki­lépés. Mára kiderült, az újjáépítés lassú és nehézkes folya­mat, mivel sem gazdasági, sem politikai háttere nincs egy új állam felépülésének. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy Magyar- országnak nincsen esélye a háború, illetve az embargó miatt képződött, csaknem hárommilliárd dollárnyi gazdasági veszteség kompenzálására sem. A négy évig tartó háborúban a bosnyák gazdaság produk­ciója a korábbi tizedére esett vissza. Tönkrement a bank­rendszer, és szinte teljesen eltűnt az ipari tőke. (Az álla­mi bankok nagyrészt olyan vállalatokba fektettek be, amelyek a háború alatt tönk­rementek.) Továbbra sem állt talpra a Bosnyák Köz­ponti Bank, az egyetlen jól működő pénzintézet a BH Banka, melyet néhány üzlet­ember alapított 20 millió márkás alaptőkével 1990- ben. Boszniában tehát nemcsak egyes országrésze­ket, hanem az egész állami intézményrendszert kell újjá­építeni az elkövetkező évek­ben. Folytatás: 12. oldal Szemétügy A6-oson hétfőn útlezá­rásra készülnek (6. oldal) Biztosnő Aki meg akarja szólal­tatni a hallgatag töme­get (9. oldal) Öttusa Balogh címvédőként raj­tol ma (16. oldal) Befejeződött...: az angyalföldi Németh László Gimnáziumban ballagnak az érettségizők Kezdődik...: Tihanyban a most induló szezonra készítik elő a vitorlásokat mm színes | vasárnap------------

Next

/
Thumbnails
Contents