Szinészek Lapja, 1924 (63. évfolyam, 1-6. szám)

1924-02-25 / 1. szám

51589 Lf ^ "‘.-i -i/ 1924 LXIII. évf. 1. sz. te j \ -O ,.^ <\ / J J Budapest, febr. 25. színészek lapja Az Országos Színész-Egyesület hivatalos közlönye ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 600 kor. — Fél évre 300 kor. Negyedévre 150 korona Telefon: JÓZSEF 21-67. Megjelenik minden hó 1-én. em£> SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, Vili., Baross-tér 9. szám I. emelet, 8. ajtó, hol az előfizetések, valamint a hirdetések Árszabály szerint vétetnek fel. Elnöki intézkedések. 5314. Danyi Dőri Etus működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalosnő működhetik, amikorra azonban teljesen fel­szerelt kérvényt kell benyújtania. 5349. Bárdos Bachrach Géza működési enge­délyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig működhetik. 5445. Gárdonyi Margit működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalosnő működhetik. 5397. Ferenczy (Prindl) Károly működési enge­délyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint súgó működhetik. 5387. Takács Oszkár működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalos működhetik. 5372. Simon Eta működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalosnő működhetik. 5189. Neuwirth Nagy Lili működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig működhetik. 5205. Pataki (Pudler) József működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalos működhetik. 5263. Farkas Gizella működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalosnő működhetik. 5264. L. Kovács Irma működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalosnő működhetik. 5027. Buzsáky József működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalos működhetik. 5076. Friedmann Feledy Gyula működési enge­délyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig működhetik. 4991. Pál Mária működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalos működhetik. 4975. Sala Domokos a bemutatott Rákosi diploma alapján egy évi gyakorlatra utasittatott. 4644. Szakács Rózsi működési engedélyt kér A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalosnő működhetik. 4865. Trillap Ilona diplomája alapján felvételét kéri Felvétetik a rendes tagok sorába. 5038. Szűcs István működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig működhetik. 4900. Gerőné Bakos Emilia törölt tag régi jogaiba való visszahelyezését kéri. Régi jogainak épségben tartásával visszavétehk a rendes tagok sorába. 5488. Hencz József működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalos működhetik. 5645. Matyaczkó Ottilia működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig működhetik. 5655. Hován Märy működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig kizárólag mint kardalos működhetik. 5810. Angyal Dezső felvételét kéri. A legközelebbi felvételi vizsgáig mint titkár mű­ködhetik. A felvételi vizsgán feltétlenül megjelenni tar­tozik. 5880. Szabados Sándor működési engedélyt kér. A legközelebbi felvételi vizsgáig működhetik. 5863. Makkay Messer István, Faragó Sándor szin- igazgatótól szerződésszegéssel távozott, e miatt műkö­dési engedélye bevonatott. Szerződtetése ez alapon szigorúan tilos.

Next

/
Thumbnails
Contents