Szinészek Lapja, 1931 (50. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-01 / 1. szám

^-/2 1931. L. évf. 1. sz. ('’l'M- .K'iC^ •..''-\ i»»­január 1. színészek XlPJA, AZ ORSZÁGOS SZINÉSZEGYESÜLET HIVATALOS KÖ^I^QfjYP, SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST, Vili, BAROSS-TÉR 9. SZÁM MEGJELENIK MINDEN HÓ1-ÉN KIADJA; AZ ORSZÁGOS SZINÉSZ- ^ EGYESÜLET KÖZP. IGAZŐM*ÁtÁ£SA-^ TELEFONSZÁM: JÓZSEF 321-67 Bolcioo úfé^el! Volt egyszer egy mesebeli pásztor gyerek, aki azzal riasztotta fel a faluja lakosságát, hogy farkasok tépik a bárányokat, és amikor a nép vasvillára kapva rohant a rétségre jót nevetett sikerült csinyjén. Mikor aztán valóban farkas tört az akolba, hiába kiabált a gyerek: senkise hitt neki, senkise jött segitségére. Ez a mese jut eszünkbe most, amikor boldog újévet kívánunk tagtársainknak. Tíz hosszú éven át hirdettük az elkövetkezendő hajnalhasadást, csepegtet­tük a jó reménység gyógyító balzsamát a csüggedő telkekbe, bátorítottuk a hitet­leneket azzal, hogy: Útban az Igazság, amely leveszi vállainkról a keresztet. És ez a reménység máig is csak reménység maradt, nem ment át örömteljes valóságba. Vájjon nem-e járunk úgy elhangzott jó kívánságainkkal, mint az egyszeri pásztor gyerek?: akkor se fognak nekünk hinni, ha örömtől eltelve kívánunk boldog újévet. Pedig nekünk hinnünk kell, hinnünk és bíznunk abban a magasabb isteni rendeltetésben, amely megengedte érnünk hogy, ma ünnepelhetjük meg Egyesületünk fennállásának 60-ik évfordulóját. Hány vészes vihar zajlott le felettünk e 60 év alatt, a kezdet nehézségei a kicsinyes gáncsóskodás, kárörvendő rosszakarat az emberírtó háborút követő forradalom és mindent elsöprő kommunizmus. Mind e csapások ellenére a 60 évvel ezelőtt megalapozott épület áll sziklaszilárdan, mert alapját képezi a szeretet, a hit, a tudás­A megváltó szabadulásnak rövid időn belül be kell következni, meghozza ezt az Igazság lángpalidsával közelgő Revisió. Meghozza az az üzenet amit Rothermere lord, a Revisió lánglelkü harcosának Rákosi Jenő szobrának felavatása alkalmával üzent a magyar nemzetnek: Az Igazságnak győzni kell és győzni fog. A Revisió az a megváltó ír, amely hivatva van meggyógyítani a magyar színészet sebeit is, amely megfogja nyitni előttünk az elzárt határokat visszaadja nekünk: Nagyvár- dot, Pozsonyt, Kolozsvárt, Aradot, Temesvárt, mind-mind a mi régi drága kulturvárainkat. Testvéreink! Munkálkodjunk, dolgozzunk törhetlen hittel, tehetségünk és tudá­sunk minden erejével és akkor hamarosan eljön az idő amikor könnyes szemekkel örömtelt lélekkel hirdethetünk nem csalóka reménységet de valójában bekövetkezett: Boldog újévet I 1ST1-1Q31

Next

/
Thumbnails
Contents