Szinészek Lapja, 1936 (55. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

5158 9 1938. LV. évf. 1. sz. Megjelenik havonként egyszer. Budapest, január hó színészek lapja AZ ORSZÁGOS SZINÉSZEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST. Vili, BAROSS-TÉR 9. SZÁM KIADJA: AZ ORSZÁGOS SZINÉSZ- ÉGYESÜLET KÖZP. IGAZGATÓ TANAGSA TELEFGN SZÁM: 32-1-67 1936. Boldog Ujesztendőt! Ezzel az ősrégi köszöntéssel üdvözöljük a magyar vidéki szinészet nagy családját, az Országos Szinészegyesület minden tagját, abban a reményben, hogy az elárvult magyar vidéki színészetre is szebb napok virradnak a ránk köszöntött ujesztendőben. Kérjük a Mindenek urát, áldja meg nagy családunk minden tagját, erősitse meg hitét, hogy a magvetés nehéz munkája nemes talajra talál magyar testvéreink, szivében és küzdelmes munkája a magyar kultúra diadalát jelenti. Á mi karácsonyunk! ( Irgalmas lelkek nemes készségéből az idén is megható karácsonyi ünnepséget rendeztünk öreg testvéreink felsegélyezésére. Áldja meg a jó Isten mindazokat, akik öreg nyugdijasainknak boldog karácsonyestét szereztek, hogy a krisztusi szeretet legmagasztosabb ünnepén gondterhes arcuk mély barázdáit elsimithattuk. Hálával és szeretettel emlékezünk meg dr. vitéz Haász Aladár, miniszteri tanácsos ur Öméltóságáról, aki Mészáros Sándor titkár ur kiséretében jelenlétével megtisztelte szerény karácsonyi ünnepségünket. Hétszáz nyugdíjasnak, özvegynek és árvának juttattunk szerény pénzbeli segélyt, 230 fővárosi és 51 vidéki nyugdíjasnak szeretetcsomagot. Hálás köszönettel adózunk Liber Endre alpolgármester, Bártl Tivadar főjegyző és Schuller Dezső tanácsnok uraknak, akiknek jóságos segítségével Budapest székesfőváros szociáU politikai ügyosztálya 150 fővárosi nyugdíjasnak fejenként 6 pengő segélyt juttatott. A Kövesi*vár derék és tettrekész gárdájának buzgó munkálkodásából szintén szép szeretetadomány jutott nyugdijasainknak. Kétszázhuszan kaptak szeretefadományt és fejenként 10-10 pengőt. Hálás köszönettel emlélíezünk meg nyugdíjas testvéreink nagylelkű és jószivü nemes támogatójáról. Siklós Zsigmond urról, akinel^„,^ö^ltából 30-40 nyugdíjas színész január Htől, április 30-ig ingyen ebédet kap. Nxf'-'b* ifiünUi

Next

/
Thumbnails
Contents