Színház, 1971 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1971-01-01 / 1. szám

SZIWáZ TARTA LO M A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA IV. ÉVFOLYAM i. SZÁM 1971. JANUÁR FŐSZERKESZTŐ: BOLDIZSÁR IVÁN SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK MÁRIA Szerkesztőség: Budapest VI., Nagymező utca 22-24 Telefon: 124-230 Megjelenik havonta A kéziratok megőrzésére és visszaküldésére nem vállalkozunk Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9-11. A kiadásért felel: Sala Sándor igazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodáná (Budapest V., József nádor tér 1.), a 61.238. számú egyéni csekkszámon és a 61.066 számú közületi csekkszámon, vagy átutalással az MNB 8-as egyszámlára Előfizetési díj: 1 évre 144.- Ft, % éves 72.- Ft Példányonkénti ár: 12,-Ft Külföldön előfizethető a Kultúra külföldi képviselőinél Indexszám: 25.797 70.3780 - Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Soproni Béla igazgató A fotóművész nevével nem jelölt fényképeket Iklády László készítette A CÍMLAPON: RUTTKAI ÉVA (CORBA) ÉS BÁSTI LAJOS (PERELLA) ILLYÉS GYULA: TISZTÁK ClMÜ DRÁMÁJÁBAN (VÍGSZÍNHÁZ) magyar játékszín SZÁNTÓ JUDIT Elszalasztott lehetőségek (1) » SZILÁGYI JÁNOS Négyen —ötven érről (ő) MAJOROS JÓZSEF Csehov világának új jelentései llorvai színpadán (11) HERMANN ISTVÁN Színház születik (16) Fórum és disputa LUX ALFRÉD Epika a szín patton (20) arcuk ég maszkok ANGYAL MÁRIA bay ka Margit ni unka közben (22) négyszemközt ANTAL GÁBOR Sokszemközt a színészetről ( 25 ) színház és közönség-------------------------------OÜ . K U L K A ESZTER — SZENTIRMAI LÁSZLÓ .1 szegeiti Nemzeti Színház nézői (20) színháztörténet ___________________I BERKES ERZSÉBET A teljes színpadért (22) világszínház KÖLTAI TAMÁS Jobb-e a színház Bukarestben? (Só) HERZUM PÉTER-TRAN-TUAN-DUNG A vietnami színjátszás és színművészet hagyományai (42) könyvszemle SAÁD KATALIN A tánc mint drámai elem (45) L. A. Színházi kerekasztal (46) — d — n Egy irodalmár a színházban (47)

Next

/
Thumbnails
Contents