Színház, 1996 (29. évfolyam, 1-12. szám)

1996-01-01 / 1. szám

CZINHÄ7 ^#amagyarszi!B SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA Koltai Tamás: EGY FÖLÖSLEGES FESZTIVÁL 1 Szántó Judit: DRÁMÁN INNEN, DRÁMÁN TÚL 2 (Shakespeare: Othello) Sándor L. István: MELYIK AZ IGAZI ? 6 (Csehov: Ivanov) Tarján Tamás: NARRÁTOROK KÍMÉLJENEK 9 (Két magyar kortárs dráma) Kovács Dezső: SZÍNE ÉS FONÁKJA 13 (Schwajda György: Miatyánk) Dömötör Adrienne: SENKI SEHOVA 15 (Parti Nagy Lajos: Mauzóleum) Magyar Judit Katalin: ANGYALI SZÍNJÁTÉK 17 (Sárbogárdi Jolán: A test angyala) Tasnádi István: A POZNANI POÉNGYILKOS 18 (Lengyel Menyhért: Lenni vagy nem lenni) Kállai Katalin: A KÖNNYŰ PRÉDA 20 (Ödön von Horváth: Figaro válik) Margitházi Beja: KEMÉNYKALAPOK SYRACUSÁBÓL 22 (Shakespeare: Tévedések vígjátéka) Csontos Erika: LÁDAVÁRI JÁTSZMÁK 24 (Harold Pinter: A gondnok) Darvay Nagy Adrienne: JÓKEDVŰEN GÖRGETNI A KÖVET 27 (Szatmári beszélgetés Czintos Józseffel) Bérezés László: MESE ÜRES TEREKRŐL 30 SZABADPOLC Fodor Géza: BEVEZETŐ 32 Siegmund Freud: PSZICHOPATA ALAKOK A SZÍNPADON 34 Jarka M. Burian: A VETERÁNOK KITARTANAK 36 (Cseh színházi helyzetkép) Hizsnyan Géza: MEGMÉRETTETÉS 40 (Színházi fesztivál Szlovákiában) Csáki Judit: A SZOMSZÉD KERTJE 45 (A cseh színház a plzehi fesztiválon) Rozsdatemető a Tháliában (9. oldal) A gondnok a Merlinben (24. oldal) Plzeni fesztivál (45. oldal) XXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1996. JANUÁR Főszerkesztő: Koltai Tamás A szerkesztőség: Bérezés László Csáki Judit Csömör Mártonné (szerkesztőségi titkár) Korniss Péter (képszerkesztő) Móricz Gyula (tördelőszerkesztő) Nánay István (főszerkesztő-helyettes) Sebők Magda (olvasószerkesztő) Szántó Judit Szerkesztőség: Budapest V., Báthory u. 10. H—1054 Telefon és fax: 131-6308 Telefon: 111-6650 Kiadó: Színház Alapítvány Budapest V., Báthory utca 10. 1054 Telefon: 131-6308 Felelős kiadó: Koltai Tamás. Terjeszti a HIFtKEFt Rt., NH Rt. és alternatív terjesztők. Előfizethető bármely hirlapkézbesitő postahivatalnál, és a Hirlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest XIII., Lehel út 10/A 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre: 960 Ft. Egy példány ára: 96 Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Pf. 149. Szedte a Diamant Kft. Felelős vezető: Horváth József né dr. ügyvezető igazgató A nyomtatási és kötészeti munkálatokat az Akadémiai Nyomda végezte (95 24599) Felelős vezető: Freier László igazgató HU ISSN 0039-8136 A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap, a Soros Ala­pítvány, a Pro Renovanda Alapítvány és Buda­pest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Színházi Alapjának támogatásával készül Megjelenik havonta A címlapon: Freud A címlapot tervezte: Kemény György

Next

/
Thumbnails
Contents