Színházi Élet - 1913/36. szám

SnnUÁZl ÉLET 13. oldal nyelvbotlása van, melyeket fiatal lányok­nak nem illik meghallani. * A hercegnő kedvese megnősült és im az előkelő társaság tagjai felvonulnak, hogy szomorodott szívvel részvétüket fe­jezzék ki. Mert ebben a társaságban a viszony egy bevett és a társadalomtól szankcionált dolog, a férjet pedig, igen a férjet csak egy alkalmatlan és furcsa ro­konnak tekintik. * Képzelhető, hogy Góthné milyen ügyes alakítást produkál a félig angolul, félig magyarul beszélő, kaland kedvelő szép asszony szerepében. És van egy jelenet, metyben különösen kelves, amikor ugyanis egy verset olvas fel. Ez a vers külön szenzációja a darabnak. St. Gobain (Sarkadi) irta és a hercegnőnek elhozta megzenésítés végett. Mert a hercegnő művészi lélek. Többek között egy olyan szöveget is irt, melynek Napoleon a hőse. Ebben rengeteg sok szerelem van — mert a hercegnő ezt már ugy szereti — és az a meglepő és egész uj benne, hogy egy nő megöli benne Napoleont. Az előbb emiitett dalban is sok szerelem van és állandóan vissza térő refrénje ez hogy : „Add ide az ajkad." A hercegnő átszel­lemülten énekli a zongora mellett „add ide az ajkad" és ime belép Hubert gróf (Góth) és a barátságos invitálásra meg­csókolja a szép asszonyt. * Hubert gróf, talán legjobb humoros alakítása Góthnak. Ezt a kissé agylágyult arisztoksatát ugy játsza, hogy minden szavát és mozdulatát harsogó kacaj kiséri. Persze a beköszöntő csóknak súlyos következményei lesznek, melyekből nem lehet már másképen kimászni, mint hogy a hercegnőnek most már fokozatos hév­vei kell udvarolni. Időközben megjelenik a színmű leggroteszkebb alakja is : Par­meline, a hírneves zongoraművész, akit persze Tanay Frigyes alakit. Néhány vi­dám vasúti kaland elmesélése után a jó­Operaház. — Bocaccio. Gábor József Dömötör Ilona • Al ex y felvétele. Szentie

Next

/
Thumbnails
Contents