Katolikus gimnázium, Szombathely, 1873

A ifbciSitésefe rk. = római katholikus; dim = ágostai hitvallású ; him. = helvét hitvallású; izr = izraelita: ad = ösztöndíjas; ».sv« = ismétlő; /fő. = kitűnő; jel. = jeles; p. r. = első rendű; »*. r. = másod rendű ; h. r. = harmad rendű ; 7 — kitűnő ; '2 = jéles ; .V = jó ; 4 = elégséges ; 5 = elégtelen ; 6 = semmi vagy rósz ; ?\ - vizsgálatlanul maradt: p. = példás; d. — dieséretes ; j. = jó ; t. = törvényszerű; kevésbé törvényszerű; e. — ernyedetlen ; k = kellő ; = kitartó ; h — hanyatló ; s. = semmi.

Next

/
Thumbnails
Contents