Katolikus gimnázium, Szombathely, 1880

o szombathelyi kit?, kafholikus ÖGYMMASrUMR SZOMBATHELY, BERTALANFFY JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1881. SZERKESZTÉ: Dr. KUHC ADOLF IGAZGATÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents