Katolikus gimnázium, Szombathely, 1882

A rövidítések magyarázata. Jegynélküliek: = római katholikusok ; áhv. = ágostai hitvallású ; hhv. =— helvét hitvallású ; izr. = izraelita ; öd. = ösztöndijas ; ism. = ismétlő ; jel. = jeles ; elégs. -= elég­séges ; elégi. = elégtelen; v. m. viszgálatlan maradt; szab. = szabályszerű ; k. szab. = kevésbé szabályszerű.

Next

/
Thumbnails
Contents