A MTA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10. kötet (1960)

1-2. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A szerkesztőbizottság tagjai FRISS ISTVÁN, MOLNÁR ERIK, SZABÓ IMRE Szerkeszti SZABÓ IMRE 1 Technikai szerkesztő MÁDL FERENC KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 2 1. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., SZÉCHENYI RKP. 3. A Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg és az Akadémia II. osztályának előadó ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent értekezéseket közölnek a társadalmi-történeti tudományok (történelem, filozófia, klasszika­filológia, régészet, művészettörténet, néprajz, pedagógia, jog, közgazdaságtan, földrajz) köréből. Évenként általában négy füzet jelenik meg. Kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei Budapest, V., Széchenyi rakpart 3. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt megjelent munkájáért 50 különlenyomat és nyomtatott 40 000 ,,n"-enként 400,— Ft tiszteletdíj illet meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szer­kesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft, külföldi címre 60,— Ft. Bel­földi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóira­tokat adja ki : 1. Acta Historica 2. Studia Historica 3. Acta Juridica 4. Acta Archaeolngica 5. Acta Elhnographica 6. Acta Históriáé Artium Acta Historica szerkesztősége : Budapest, V., Belgrád rakpart 5. Studia Historica szerkesztősége : Budapest, V., Belgrád rakpart 5. Acta Juridica szerkesztősége: Budapest, V., Széchenyi rakpart 3. Acta Archaeologica szerkesztősége : Budapest, V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Ethnographica szerkesztősége : Budapest, Egyetem, Néprajzi Intézet. V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Históriáé Artium szerkesztősége : Budapest, Egyetem, Művészettörténeti Intézet. V., Pesti Barnabás u. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents