A MTA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 29. kötet (1980)

1-2. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A szerkeszti bizottság tagjai GEREVICH LÄSZL0, MÁTRAI LÁSZLÓ, PACH ZSIGMOND PÁL Szerkeszti BEREND T. IVÁN Technikai szerkeszti STIER MIKLÓS SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., MÜNNICH FERENC U. 7. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának Köz­leményei változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, és az Akadémia II. Osztályának előadó ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent érteke­zéseket közöl a filozófiai és történeti tudományok (filozófia, történelem, régészet, művészet­történet, pedagógia és pszichológia) köréből. Évenként általában három füzet jelenik meg. A kéziratok a következő címre küldendők i Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei 1361 Budapest V., Münnich Ferenc u. 7. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A Közlemények előfizetési ára 72 Ft. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest V., Alkotmány u. 21. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11488). Külföldön terjeszti a „KULTŰRA" Külkereskedelmi Vállalat, H-1389. Postafiók 149. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki; 1. Acta Archaeologica 2. Acta Históriáé Artium 3. Acta Historica Acta Archaeologica szerkesztősége: 1052 Budapest V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Históriáé Artium szerkesztősége: Budapest. ELTE, Művészettörténeti Tanszék, 1052 Budapest V., Pesti Barnabás u. 1. Acta Historica szerkesztősége: 1014 Budapest I., Úri u. 51 — 53.

Next

/
Thumbnails
Contents