Pontmegnevezések (1985)

PONTMEGNEVEZÉSEK POSTENBESCHREIBUNGEN CONTROL DESCRIPTIONS A tájékozódási feladat megadásában a pontmegnevezés az ellenőrzőpontok helyének pontos meghatározására szol­gál,kiegészíti vagy megerősíti az ellenőrzőpont térképről le­olvasható elhelyezkedesét. A Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség (IOF) az ellenőr­zőpontok megnevezésére egységes Jelképrendszert dolgo­zott ki (Symbol), az ellentmondásokat rejtő nyelvi megadás elkerülésére. PÉLDA EGY TELJES PÁLYA ADATAINAK MEGADÁSÁRA Kategória: H21-E, Táv: 12.300m, Szint: 270m Rajt: Horpadás 1. (32) Mocsár keleti sarka 2. (36) Két kúp között (karton ellenőrzés) 3. (44) 3x5 m-es mély gödör nyugati pereme 4. (49) 2m átmérőjű középső gödör 5. (54) Nyugati 9x6 m-es benőtt tisztás északnyugati része 6. (61) Felső 3m magas sziklafal lába 7. (63) Köves gerinc alsó része 8. (64) Északnyugati 0,5/2m magas szikla déli lába 9. (69) Lapos horpadás felső része 10. (70) Út és patak kereszteződése A befutószakasz hossza 350 méter, részben szalagozott. BEISPIEL EINER KOMPLETTEN POSTEN- BESCHREIBUNGS-LISTE EINER OL-BAHN H21-E, 12.300 m, 270 m. Start: Mulde 1.(32) Moor E-Ecke 2 (36) Zwischen Kuppen, Quittungs-Kontrolle 3. (44) Kleine Senke, tief, 3x6 m, W-Rand 4. (49) Mittleres Loch, о 2x2 m 5. (54) Öestliche Lichtung, überwachsen, 9x6 m, NW-Teil, Getränke 6. (61) Obere Felswand, 3,0 m, Fuss 7. (63) Nase, steinig, unterer Teil: Funkmelde-Posten 8. (64) NW Stein,0,5/2,0 m, S-Fuss 9. (69) Mulde, flach, oberer Teil 10. (70) Pfad-Bach-Kreuzung Zum Ziel 350 m, auffangende Markierung. EXAMPLE OF A CONTROL DESCRIPTION LIST FOR A COMPLETE COURSE H21-E, 12.300 m, 270 m. Start: Re-entrant 1. (32) Marsh E corner 2. (36) Between the knolls. Manned control 3. (44) Small depression, deep, 3x5 m, W side 4. (49) Middle pit, 2x2 m о 5. (54) Eastern clearing, overgrown, 9x6 m. NW part. Drinks 6. (61) Upper cliff, 3.0 m, foot 7. (63) Spur, rocky, lower part Radio control 8. (64) NW boulder, 0.5/2.0 m, high S foot 9. (69) Re-entrant, shallow, upper part 10. (70) Path/stream intersection Navigate 350 m to finish funnel tapes. H 21 E T T 12,300 t 270 FEJLÉC ÜEBERSCHRIFT HEADING I. Kategória |. Kategorie I. Class II. Pályahossz méterben II. Bahnlage II. Course length III. Szintkülönbség méterben III. Steigung III. Climbing AZ OSZLOPOK JELENTÉSE + А В C ji D E 5 54 —> • • • ш 9x6 О 9 t G 1 A fontos információk a vastag vonal jobb oldalán találhatók. Wichtigste Angaben rechts der fetten Linien. The most important items lie to the right of thicker lines. A: Az ellenőrzőpont sorszáma В: Az ellenőrzőpont kódja C: Melyik tereptárgy (ha több hasonló van a körön belül) D: A tereptárgy, amelyen az ellenőrzőpont található E: A megnevezés pontosítása (vagy kombinációs jel) F: A tereptárgy mérete (vagy a kombináció 2 tagja) G: Az ellenőrzőpont elhelyezkedése a tereptárgyon H: Egyébinformációk _______ ____ BESCHREIBUNGEN DER POSTEN A: Postennummer В: Kontrollkode С: WelchesObjekt (im Kreis) Dt Postenobjekt E: Erganzung/Prazisierung F: Grösse Des Objektes G: Standort der Markierung H: Weitere Informationen DESCRIPTIONS OF THE CONTROLS A: Control number В: Control code C: Which (of any similar) feature D: The control feature E: Details of the appearance F: Dimensions of the feature G: Location of the marker H: Other information

Next

/
Thumbnails
Contents