Pontmegnevezések (1975)

I II III Ajánlott méret □ 7x7 mm ___ 5x5 I ___I Legkisebb méret Pontmegnevezések A tájékozódási feladat megadásában a pontmegnevezés az ellenőrzőpontok helyének pontos meghatározására szolgál, kiegészíti vagy megerősíti az ellenőrzőpont térképről leolvas­ható elhelyezkedését. A Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség (IOF) az ellenőr­zőpontok megnevezésére egységes jelképrendszert dolgozott ki (Symbol), az ellentmondásokat rejtő nyelvi megadás elkerülésére. Példa egy teljes pálya adatainak megadására: Kategória: H 19—20 E, Táv 10 500 m, Szint 350 m. 1. (HA) Metsződés elágazás 2. (HB) Két kúp között (karton ellenőrzés) 3. (HC) 3x5 méteres mély gödör Ny-i pereme 4. (HD) 2 m átmérőjű középső gödör 5. (HE) 9x6 m-es benőtt tisztás ÉNy-i széle (frissítőpont) 6. (HG) Felső, 3 m magas sziklafal lába 7. (HK) Köves gerinc (rádióspont) 8. (HL) ÉNY-i 0.5/2 m magas szikla déli lába 9. (HX) Lapos horpadás felső része 10. (GY) Út és patak kereszteződése A befutószakasz hossza 270 métei, végig szalagozott. FEJLÉC I. Kategória II. Pályahossz méterben III. Szintkülönbség méterben (az optimális útvonalon) A fontos információk a vastag vonal jobb oldalán találhatók. AZ OSZLOPOK JELENTÉSE A: Az ellenőrzőpont sorszáma B: Az ellenőrzőpont kódja C: Melyik tereptárgy (ha több hasonló van a koron belül) D: A tereptárgy, amelyen az ellenőrzőpont található E: A megnevezés pontosítása (vagy kombinációs (el) F: A tereptárgy mérete (vagy a kombináció 2. tagja) G: Az ellenőrzőpont elhelyezkedése a tereptárgyon H: Egyéb információk AZ UTOLSÓ SOR Felvilágosítás a befutószakasz hosszáról és az útvonal (elzésé- nek módjáról. 1. Az egész befutószakasz szalagozott 2. A szalagozás nem az utolsó frontnál kezdődik. 3. Nincs szalagozás.

Next

/
Thumbnails
Contents