Tarsadalmi Szemle – 1950.

1. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! ársadalmi Szemle A MAGYAR DOLGOZÓK s>erfc»..tffbi*otftáfr! FOGARASI BÉLA . GERŐ ERNŐ • LUKÁCS GYÖRGY . MÓD ALADÁR . MOLNÁR ERIK RÉVAI JÖZSEF . RIES ISTVÁN . RUDAS LÁSZLÓ • VAJDA IMRE Főszerkesztő: FOGARASI BÉLA i " >4 , A leninizmus diadala Sztálin: A kínai forradalom távlatairól Fogarasi Béla: Sztálin Műveinek II. kötete magyar nyelven Hevesi Gyula: A magyar Sztahánov-mozgalom sajátos­ságai és feladatai ipari tartalékaink mozgósításában Öt év előtt .... A felszabadulás dokumentumai Nemes Dezső: A Tájékoztató Iroda határozata és a bé­kéért való harc Rédei JenŐ: Szocialista statisztika—polgári áltudomány rtlftzlete* tartalom a belső o I d a I« * 1950 Január V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM • SZIKRA * JANUÁR * ÁRA 3 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents