Tarsadalmi Szemle – 1975.

12. szám - Az 1975. évi tartalomjegyzék

III Szám Oldal AZ MSZMP XI. KONGRESSZUSA A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról — — — — — — — 4 3 A Magyar Szocialista Munkáspárt Programnyilatkozata — — — — 4 28 Hozzászólások a Központi Bizottság beszámolójához: Katona Imre: A budapesti kommunisták eredményei és gondjai — — — 4 47 Fock Jenő: A kormány hazai és nemzetközi tevékenysége — — — — 4 53 Biszku Béla: A munkásosztály vezető szerepe, a szövetségi politika és a szocio'ista demokrácia — — — — — — — — — — — 4 62 Németh Károly: Gazdaságpolitikánk és gazdasági feladataink — — — 4 70 Benke Valéria: Szocialista eszmeiség, művelődés, közösségi erkölcs — — 4 80 Gáspár Sándor: A szakszervezetek feladatai — — — — — — — 4 89 Nemes Dezső: Pártunk nemzetközi tevékenysége — — — — — — 4 98 Pullai Árpád: A párt vezető szerepe, a pártélet kérdései — — — — 4 106 Maróthy László: Pártunk ifjúság politikája — — — — — — — — 4 113 CIKKEK A párt és a távlatok — — — — — — — — — — — — 3 3 A tagkönyvcsere elé — — — — — — — — — — — — — 11 3 Dokumentum az eszmecseréhez, az egységes kommunista cselekvéshez — 1 3 Egy történelmi kongresszus útmutatásai — negyven év után — — — 8—9 13 Három évtizeddel a győzelem után — — — — — — — — — 5 14 Almási Miklós: Életmód és kultúra — ott és itt — — — — — — 3 43 Ancsel Éva: Demokratikus szigorúság — — — — — — — — — 8—9 35 Berecz János: A nemzetközi enyhülés: harc és együttműködés — — — 3 33 Berecz János: A nemzetközi enyhülés és a világforradalmi folyamat — — 7 14 Bíró Lívia: A kulturális csere és az „eszmék szabad áramlása" — — — 5 32 Biszku Béla: A XI. kongresszus a társadalmi viszonyok fejlesztéséről — — 11 7 Drecin József: Gondolatok a gazdasági növekedésről az V. ötéves terv küszöbén — — — — — — — — — — — — — — 10 11 Erdős Tibor: A tőkés országok nemzetközi gazdasági kapcsolatai és a gazdasági válság — — — — — — — — — — — — 10 43 Földes Károly: Tervgazdaságunk szabályozási elvei a tapasztalatok tükrében 6 20 Gáspár Sándor: A szakszervezetek feladatai a XI. pártkongresszus után 12 3 Gergely István: Területi partirányítás az érdekstruktúra tükrében — — — 10 24 Gyenes András: Az MSZMP XI. kongresszusa és a nemzetközi kérdések 12 29 Hetényi István: A társadalmi fejlődés és a hosszú távú népgazdasági tervezés kapcsolatáról — — — — — — — — — — — 3 21 Hoós János: A gépipar és a nemzetközi gazdasági integráció — — — 2 27 Hoós János: A szocializmus elosztási és érdekeltségi viszonyairól — — 8—9 17 Horn Gyula: Húszéves a Varsói Szerződés — — — — — — — 5 17 Józsa György, Rádi Péter: Ideológiai feladatok a XI- kongresszus után — 8—9 30 Kádár János: A fejlett szocialista társadalom építésének útján című köte­téről (Katona István: Fegyelmezett párt, jó tömeg kapcsolat, helyes politika) — — — — — — — — — — — — — — 11 57 Kállai Gyula: „Független, szabad, demokratikus Magyarországot!" (A magyar kommunisták, antifasiszták harca a második világháború éveiben) — — — — — — — — — — — — — — 1 19

Next

/
Thumbnails
Contents