Társadalomtudomány, 1922 (2. évfolyam, 1-4. szám)

1922 / 1-2. szám

T Á R S A D ALO M- TUDOMÁNY A MAGYAR NÉPRAJZI TARSASAG TARSADALOMTUDOMANYI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENKÉNT HATSZOR. TARTALOM II. ÉVFOLYAM. I—II. SZÄM. Előfizetési ár félévre 100 korona. Ára 80 korona. Й Oldal WLASSICS GYULA br. : » § Dante a politikai irodaidul történetében .. .M.... . 1 KOVÁCS ALAJOS: /I <*■'* Я Hazánk nepcrejének-uiias/saietése \. . • . f.................. 10 WESZELY ÖDÖN -ff \ Éf A pályaválasztás .ésirtenetségvizsgálzkok jm....................... 29 HORNYÁNSZKY GYujfi : N -W A közvélemény esjrnéje a görögök közötíF.......................... 44 MAGYARY ZOLTÁNT f Művelődési poidSka és közoktatásügyi .... 61 SIKLÓSSY LASZLjr) : A magyar körfposztály 1800 körül . Я.................................. 77 NYIREO ISTViW: f Az iskolánkáfuli népművelés és esÄözei.............................. 90 NAPJAINK PJDBLÉMÁI. Ж Л vá!a‘-’t#>gr<;.i: Concha GyőziFerdindttdy Gejza, b. Kun József, Pafiter Ödön, Szandtner ml, Tóth Károly, Tóth Lajos, Buduy Koszié, Kovács Alajos Ш.................................................112 FIGYELŐ.# Я Újabb alakulások a távol K#eten: Mezey István...............148 KÖNYVISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK. E. Bergmann : Der Geist des XIX. Jahrhunderts: Komis Gyula — General de Tournadre: Au Pays des Fourbes: Isoz Kálmán — Bene Lajos: A nép gondozása : Deptner Tibor.— Horváth János: Petőfi Sándor: fíoda István . . 160 KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE: tf.y.UJ KÖNYVEK H J. 171 BUDAPEST. 1922. KIADJA A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁRSADALOMTUDOMÁNYI LAKOSZTÁLYA

Next

/
Thumbnails
Contents