Társadalomtudomány, 1925 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1925-01-01 / 1. szám

TÁRSADALOM­TUDOMÁNY A MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTIK: HELLER FARKAS és BIBÓ ISTVÁN. TARTALOM HORNYANSZKY GYULA : Megnyitó beszéd . ...........................................1 HELLER FARKAS: A sociológia feladatai ,..................................................* KOVATS FERENC: A kapitalizmus mint gazdaságtörténeti korszak ... 13 FIGYELŐ. A fascizmus válsága.------i —/. — A pánszlávizmus . . 2® KÖNYVISMERTETÉSEK. BÍRÁLATOK. Kiss Albin: A magyar társadalomtan története. — ki. — Szekíü Gyula: Történetpolitikai tanulmányok. — Osz- valcl György. — Kornis Gyula: Nők az egyetemen. —, Szombatialvy György. — J. Ramsay Mac-Donald: A szo­cialista mozgalom. — о. I. — F. Osszendovszkl: Állatok, emberek és istenek. — Bernáth László .......................24 KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. Ifj. Hornyánszky Gyula ..................................................3® A TÁRSULAT ÉLETE. Megalakult a Magyar Társadalomtudományi Társulat . . 45 V. évfolyam í. szám. Megjelenik: 1925 első felében 3-szor, július 1.-től havonkint. BUDAPEST, 1925 JANUÁR-FEBRUÁR Előfizetési ár egy évre 6 aranykorona. E szám ára 12.000 K.

Next

/
Thumbnails
Contents