Társadalomtudomány, 1931 (11. évfolyam, 1-6. szám)

1931-01-01 / 1-2. szám

HEILERFARKASÉsBffiÖ ISTVÁN KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SZOMBATFALVY GYÖRGY TARTALOM A Magyar Társadalomtudományi Társulat értekezlete AZ ÉRTELMISÉG VÁLSÁGÁRÓL: HORNYÁNSZKY GYULA: Elnöki megnyitó...................... 1 KORNIS GYULA: A szellemi munka válsága ... ... ... 3 LAKY DEZSŐ i Az értelmiség válságának gazdasági és tár­sadalmi háttere_ _ _______ —........................... 28 SZANDTNER PÁL: Az értelmiségi magyar ifjúság jövője 49 Hozzászólások: HORNYÁNSZKY GYULA, KUN ZSIGMOND, ASZ­TALOS JÓZSEF ésÁFRA NAGY JÁNOS felszólalása és LAKY DEZSŐ válasza ___________... ... ... 77-k Figyelő i ALBRECHT FERENC: Új nemzedék — új feladatok _ 93 PAKODI PÁL: Az otthontalan Budapest... ._ ................ 98 KERNER ZOLTÁN: A gazdatársadalom megszervezése— 100 «FONÁL MENTÉN». (Tamás Lajos verse) -..................... 104 * Könyvismertetések— — — — ........................... 105—137 Folyóiratok szemléje — — — — — — — — 138—145 A tartalom további Tizenegyedik évf. BUDAPEST 1—2. szám Előfizetési ár: január-április egy évre 12 pengő 1931 E szám árat 2 P

Next

/
Thumbnails
Contents