Társadalomtudomány, 1931 (11. évfolyam, 1-6. szám)

1931-01-01 / 1-2. szám

MIHELICS VJD: Az új szociális állam. Horváth Barna .......................... Ю5 К. NAGY DÉNES: Az emberi munka bölcseleté. D. /. ....................... 109 A szellemi munkások összeírása 1928. Áfra Nagy János .......................... no Két könyv az új magyar nemzedék problémáiról. Szombatfalvy György... 115 SCHNELLER KÁROLY: .A magyarországi protestáns népesség démológiai sajátosságai. Benisch Artúr....................................................................... 117 MOLNÁR KÁLMÁN: A jogfolytonosság helyreállításának jogelvi szük­.ségessége és lehetősége, t. p. a............. .................. .................. 121 JOÓ TIBOR: Böhm Károly ifjúkori életrajza. /. S. ... ......................... 122 Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. Albrecht Ferenc.......................... 122 SZÁDECZKY-KARDOSS TIBOR: Adalékok a budapesti ipari munkabérek statisztikájához. Sz. Gy................................................................................ 126 P. CSIKAY: L'Europe Centrale, Economique et Sociale. Varga István ... 126 PETHÓ SÁNDOR: Görgey Artúr. Katona Jenő......................................... 128 E. S. GOSNEY-P. POPENOE: Sterilization for human betterment, m. Kiss Mária.....................................................................- __ ... ... ... 130 World Conference on Adult Education. Lechnitzky Gyula.................. ... 132 Gr. Andrássy Gyula műveinek bibliográfiája. Csekey István ... ... ... 134 Vitéz NAGY IVÁN: A nemzetiségi törvény a magyar parlament előtt 1861—1868. Sz. Gy........... ....................................................................... 137 KAÁN KÁROLY: Az Alföld problémája. P. P. .................. .................. 137 ERDEY FERENC: Egy fejezet a középkori sportetika történetéből. P. P. 137 BIRO LAJOS PÁL: A Nemzeti Színház története 1837—1841 .................... 137 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE ................. _. ._ ... ... _ ........... 138 COMPTE RENDU ANALITIQUE DES ARTICLES DE FOND ._ ... 146 KÖNYVISMERTETÉSEK: Nyugtázás a folyó évi január i-től március 31-ig beérkezett tagsági díjakról. (A zárójelben levő számok azt az évet jelzik, amelyre a beérkezett tagsági díj elkönyveltetett.) Ticsénszky Piroska Kisterenye, 8 P (31). dr. J uhász Béla Bpest, 8 P (30), dr. ÁfraNagy János Bp., 24P (29—31), dr. báró Babarczy István Bpest, 8 P (31). Elekes Dezső Bpest, 8 P (29), dr. Bruckner Győző Miskolc, 8 P (29. II., 30. I.), dr. Staud Lajos Bpest, 8 P (30), Levatich László Bpest, 8 P (30), Virág Ferenc Pécs, 8 P (31), dr. Ötvös Lajos Mihályi, 8 P (31), dr. Búza László Szeged, 8 P (29), dr. Nádas Zoltán Szeged, 8 P (31), dr. Bódy László Bpest, 8 P (31), br. Hazai Miklós Bp., 12 P (30, 311. r.), Hoepfner Guidó Bpest, 12 P (30,31 r.), dr. Egyed István Bpest, 8 P (30), dr. Kiss Albin Pécs, 12 P (31, 32 r.), ifj. dr. Cs. Horváth János Bpest, 8 P (31), Mayer Geyza Erdőhorváti, 8 P (30), dr. Frank Antal Bpest, 8 P (31), gróf Teleki Pál Bpest, 32 P (27—30), dr. Acsay Tihamér Bpest, 24 P (28— 29, 31). dr. Balonyi Imre Bpest, 24 P (29—31), dr. Kilényi Lóránt Bpest, 8 P (28), Makay Pál Bpest, 8 P (29), dr. Melich János Bpest, 16 P (30—31), dr. Olasz Jenő Bpest, 16 P (29-—30), dr. Ambrózy Gyula Bpest, 8 P (29), dr. Pákey Lajos Bpest, 8 P (29), Berwaldszky Kálmán Bpest, 10 P (29, 30 r-). dr. Trócsányi József Sárospatak, 8 P (31). dr. Antal Géza Pápa, 32 P (28—31), Lamnek Vilmos Bpest, 8 P (31), dr. Balanyi György Bpest, 8 P (31), dr. Pálosi Ervin Eger, 8 P (30), Koncz Pál P» Vázsony, 16 P (29—30), Geosits Lajos Pécs, 12 P (30, 31 I.), dr. Balássy Miklós Sopron 4 P (30), Lux Béla Miskolc, 10.50 P (28, 29 r.), dr. Asztalos József Bpest, 6 P (30 r.), dr. Moór Gyula Bpest, 8 P (31),

Next

/
Thumbnails
Contents