Piarista gimnázium, Tata, 1867

Szám Tanár neve Tantárgyak, melyeket előadott Osztályok, melyekben elő­adott Órák száma melyekben [hetenkint ta­nítóit Észrevételek 1 Csapiár Benedek Vallástan I. II. III. IV. 8 Igazgató és hitelemző. 2 Vida Incze Magyar nyelv Latin nyelv Földrajz Nézlettan Számtan i 1 18 I. osztály főnöke, az egyh. miiének tanára. 3 Slech Alajos Latin nyelv Német nyelv III. IV. IV. 14 IV. osztály főnöke, és rendkívüli rajztanár. 4 Frank Ferencz Növénytan Állattan Természettan Számtan Rajz (ideiglenesen) IV. III. IV. III. IV. I. 16 könyvtárnok s a természetlani müszertár őre. 5 Kecskés Mihály Magyar nyelv Történelem Földrajz Ásványtan III. IV. III. IV. III. IV. 16 III. osztály főnöke és gymnasiumi jegyző. 6 Szeilz Alajos Magyar nyelv Latin nyelv Földrajz Számtan Német nyelv i ” II. III. 21 II. osztály főnöke, müének-tanár. A sorozatban használt tanjegyek fokozata. ■ Az erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom A tantárgyakban tett előmenetel j e 1 1 e m zésé r e Kitüntető fokozat példás dicséretes feszült ernyedetlen kitűnő jeles törvényszerű kellő kellő jó kevésbbé törv. változó hanyatló elégséges II. rendű „ nem törvényszerű szórakozott csekély elégtelen III. rendű „ — — semmi rósz

Next

/
Thumbnails
Contents