Piarista gimnázium, Tata, 1872

Tanári személyzet. Szám Tanár neve Tárgyak, melyeket előadott Osztályok, melyekben elő­adott Heti órák száma Észrevételek 1 Stecli Alajos Német nyelv Rajz III. IV. III. IV. 12 Igazgató, liázfönök és ideigl. rajztanár. 2 Tanké József Latin nyelv Német nyelv Földrajz II. IV. Il­ii. 16 II. osztály főnöke az egyh. és világi mű­ének vezetője. 3 Szabó Mátyás a kir. magy. természet­tudományi társulat rendes tagja. Hittan Latin nyelv Német nyelv I. II. III. IV. III. I. 15 III. osztály főnöke, hitelemző. 4 Cserlialmy József Magyar nyelv Történelem Természetrajz Szépirás II. III. IV. III. IV. II. I. II. 17 IV. osztály főnöke, a frânezi a nyelv rend­kívüli tanára. 5 Alleker Lajos Latin nyelv Magyar nyelv Földrajz Mennyiségtan Természetrajz I. I. I. III. I. I. 19 I. osztály főnöke, a gyorsírás rendk. tanára, az ifjúsági könyvtár őre és tanácskozmányi jegyző. 6 Kovalszky József Mennyiségtan Vegytan Természettan Rajz II. III. IV. IV. III. IV. I. II. 25 Ideiglenes rajztanár, a tanári könyvtár és természettani műszertár őre. 7 Farkas Ferencz, világi Tornászat I. II. III. IV. 8 Okleveles tornamester. A sorozatban használt tanjegyek fokozata. Az erkölcsi viselet Szorgalom A tantárgyakban tett előmenetel jellemzésére Kitüntető fokozat példás=l dicséretes=2 ernyedetlen=l kitünö=l jeles=2 I. rendű „ jó—3 törvényszerü=4 kellö=2 hanyatló=3 jó—3 elégséges=4 II. rendű „ kevésbbé törv.=5 csekély=4 elégtelen=5 III. rendű „ nem törvényszerű—6 semmi=5 rósz—6

Next

/
Thumbnails
Contents