Piarista gimnázium, Tata, 1874

Tanári testület. Szám Tanár neve Tárgyak, melyeket előadott Osztályok, melyekben előadott Heti órák száma Észrevételek 1 Stech Alajos Német nyelv Rajz III. IV. III. IV. 12 Igazgató, liázfőnök, helyettes rajztanár s a tanári könyvtár őre 2 Tanke József Latin nyelv Mennyiségtan III. IV. I. 15 IV. osztály főnöke, műének-vezető 3 Szabó Mátyás a Uir. magyar természet- tudományi társulat rendes tagja Hittan Latin nyelv Német nyelv I. II. III. IV. II. II. 16 II. osztály főnöke, liitelemző 4 Cserhalmy József Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Történelem Természetrajz III. I. I. II. III. III. IV. II. 17 III. osztály főnöke, a franczia nyelv rend­kívüli tanára s az ifjú­sági könyvtár őre 5 Alleker Lajos a budapesti magyar gyorsiró- egylet levelező tagja Magyar nyelv Latin nyelv Természetrajz Szépírás I. II. IV. I. I. I. II. 18 I. osztály főnöke, a gyorsírás rendkívüli tanára és tanácskoz- mányi jegyző 6 Paner János Mennyiségtan Vegytan Természettan Rajz II. III. IV. IV. III. IV. I. II. 25 Ideiglenes rajztanár, a természettani műszer­tár őre 7 Farkas Ferencz világi Ţornâszat I. II. III. IV. 8 Okleveles tornamester A sorozatban használt tanjegyek fokozata. Az erkölcsi viselet Szorgalom A tantárgyakban előmenetel jellemzésére Kitüntető fokozat példás=l dicséretes—2 ernyedetlen—1 kitartó=2 kitünő=l jeles=2 I. rendű „ jó=3 törvényszerű=4 kellő=3 hanyatló=4 jó—3 elégséges—4 II. rendű „ Nem törvényszerű—5 csekély=5 elégtelen—5 III. rendű „ — semmi=6 rósz—6

Next

/
Thumbnails
Contents