Piarista gimnázium, Tata, 1891

[í A MAGYARORSZÁGI KEGYES TäNITÖREND! TATAI Értesítője t az 1891—92 tanévről. TAT A. NYOMATOTT ENGLÄNDER JAKAB KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1 892.

Next

/
Thumbnails
Contents