Városi Közlöny, 1903 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1903-01-15 / 1. szám

VI. évfolyam. Temesvár, 1903. január. 1. szám. Hivatalos folyóirat. K-adja a városi tanács. r -rí', r. Megjelenik minden hó 15 én i 1> i 1. r * b I í- ' : ■1 v r y Sorszám A választó k erület A bi ottsági tag neve I Foglalkozása Lakhelye A zon év, hó és nap, a melytől meg­bízatása számit- tatik Jegyzet I 1 *4— Mága János keresk.és ipark titkár 1903. január 1-től 1904. év végéig 2 Keppich Henrik ügyvéd 1902. január 1-től 3 Lm Leyritz Ignácz mülakatosmester 1899. január 1-től 4 Uhrmann Henrik papirkereskedő tj 5 — Herzl Dávid termény-kereskedő C0 6 CO o Török Sándor kereskedő o 1902. január 1-től 1907. év végéig 7 L. ‘Cö Brand József róm. kath. plébános 8 _> Dr. Lichtscheindl G kórházi igazgató Lm 9 oa Vest Lde lovag kér. és ipark. elnök, takp. igazgató 10 Lui Nándor kereskedő > 1899. január 1-től 1904. év végéig 11 CD Dr. Lövy Mór főrabbi _ 12 :3 Lm Sternthal Salamon kereskedő 13 <D Szabolcska Mihály ev. ref. lelkész ,1903. január 1-től 14 _ Dr Kán László kanonok ca 1899. január 1-től 15 Dr. Laky Mátyás főreáliskolai igazgató 1902.január 1 töl 1907. év végéig 16 O Pausz László vaskereskedő IV > Kramár Béla evang. főesperes 18 Barát Armin szerkesztő 19 m Dr. Vértes Adolf ügyvéd 20 Dr. Tedeschi Herrn. ügyvéd 1904. év végéig 21 Joanovits Antal asztalosmester CO 1899. január 1-től 22 <D Bischer Lajos nyug. százados o 23 :ZS i­Kremer József építőmester «­24 03 Patzner István r. k. plébános 1903. január 1-től 25 Bődig János magánzó > 1899. január 1-től 26 CO Weiterschütz Géza kereskedő — 1902. január 1-től 27 o s_ Baader Henrik közúti vasp. igazgató :3 1907. év végéig 28 ‘Cö > Gartner Rezső építőmester D* 29 :3 Drexler Adolf bizt. hivatalnok 30 S_ Varga Lőrincz telekbiró 31 >* Sigmund Sándor pékmester >* 32 Blaseh Imre háztulajd. C3 33 HalJer Antal fodrász >3 ^ í/> n » 1 v i Temesvár mi llr. város lörvényliatósűEí bizotlsáia 1903. áváen I. Választott bizottsági tagok.

Next

/
Thumbnails
Contents