Városi Közlöny, 1911 (14. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalma az I-ső számnak Közigazgatás az 1910. évben. I. Általános közigazgatási, szervezeti és személyi ügyek. Törvényhatósági bizottság .............................................. 1 B izottságok jegyzéke...................................................... 7 A személyzet létszáma és illetménye............................. 13 A nyugdíjalap helyzete.................................................... 23 N yugdíjasok és kegydijasok......................................... 24 A z 1910-iki népszámlálás ........................................... 27 S zervezet........................................................................... 42 S zabályrendeletek............................................................ 44 S zemélyi ügyek................................................................ 45 Ügyforgalom.................................................................... 47 Katonaügyek.................................................................... 48 Gyámi, hagyatéki és gyermekvédelmi ügyek • • • 49 Honosítások és elbocsátások..................................... 50 N évmagyarosítások........................................................ 53 I I. Egészségügy. A kolera elleni védekezés............................................. 54 Fertőző betegségek........................................................ 58 V édhimlő-oltás.............................................. 58 I skola-bezárás.................................................................... 58 Egészségügyi személyzet................................................. 59 Kórházak............................................................................ 59 Közkórház........................................................................ 60 Irgalmas nővérek............................................................ 60 F ehér Kereszt egy. szülészeti és nőgyógyászati oszt. 61 Gyermekmenhely............................................................ 62 Gyermek-poliklinika........................................................ 62 M entő-társulat.................................................................... 62 Szünidei gyermektelep..................................................... 62 Vegyvizsgálat.................................................................... 63 III. Népmozgalom. Természetes népszaporodás......................................... 64 H ázasságok........................................................................ 65 Születések ................................................ 66 H alálozások........................................................................ 67 IV. Közművelődés. Egyház és hitélet............................................................ 69 T udomány, művészet:..................................................... 70 a) Szabad Lyceum.............................................. 70 b ) Meteorologiai intézet................................... 70 c) Városi könyvtár.................................. 70 d) Városi zeneiskola.......................................... 72 e ) Színház.......................................................... 72 f) Mozgókép-színház...................................... 73 Sailer szobormű helyreállítása................................... 73 Brocky album.................................................................... 73 Temesvári művészek .................................................. 73 Nemzeti szalon kiállítása.......................................... 74 K ulturális események.................................................. 74 Kulturális alapítványok, ösztöndíjak és segélyek ■ 75 Tan ügy............................................................................. 77 Népnevelés..................................................................... 82 Egyleti és társulati élet.............................................. 86 Hírlapok és nyomdák.............................. 66 V . Városi háztartás. Eltérések a költségvetéstől ...................................... 93 K ölcsön ügyek .............................................................. 94 Be ruházások és ingatlanok szerzése....................... 96 Meh alából átvett vagyon.............................................. 97 Ingatlanok eladása......................................................... 98 Pénz tári forgalom..............................................................100 VI. Városi gazdaság. 1. Földek.........................................................................102 2. Tinkovai és zsidóvári erdők...................................1G4 3. Fasorok és ligetek......................................................1O6 4. Polgári lövöldéi kezelés...........................................106 5. Kőszükséglet..........................................• 107 6. Hivatalok szükségletei..............................................107 7 . Hordóhitelesités..........................................................108 8. Közvágóhíd kezelése..................................................109 9. Villamos városi vasút..............................................111 1 0. Villanyvilágitási telep..................................................112 11. Városi légszeszgyár................... 114 12. Városi téglagyár.......................... 116 1 3. Városi jövedékek:......................................................116 a) áll. fogy. adók és pótlékok.............................116 b ) városi fogy. adók ........................................117 c ) kövezetvám és helypénz...............................117 d ) mázsakrajczár..................................................117 e) egyéb jövedelmek..............................................117 / ) közvágóhidi dijak..............................................118 g ) müjég.................................................................118 h) városi tüzifaraktár..........................................118 i ) vidéki fogy. adóbérletek...................................118 j) városi szalonnaraktár.................................. 119 k ) köztisztaság......................................................119 l) mozgókép-színházak......................................120 m) közélelmezés......................................................120 VII. Adóügyek. Városi adókezeiés.............................................................122 Állami adónemek.............................................................123 B irtokváltozások.............................................................123 E badó.................................................................................131

Next

/
Thumbnails
Contents