Városi Közlöny, 1914 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1914-01-15 / 1. szám

XVII. évfolyam. Temesvár, 1914. január. 1. szám. ■iiiiiii!iiiiiiiiftiiiiiiijiiiiiiaiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiwiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiniiiiiw .Mimii! ....... H IVATALOS FOLYÓIRAT. TE IV Kiadja a városi tanács. Megjelenik minden hó 15-én.

Next

/
Thumbnails
Contents