Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1886

iRwvwyj TEMESVÁRI ROMAI KATHOLIKUS FŐGYMN ASIUM AZ 1886/87. TANÉVRŐL. Közli PFEIFFER ANTAL, FÖGYMNAS1 UMI IGAZGATÓ. || I Értesítője — TEMESVÁROTT. Nyomatott a csanád-egyíiázmkgyri könyvsajtón. : >-vw *.w\V( j I '11VV.V ,\«v '«.-»■W»«: 1 ‘Axxv vvx%v1 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents