Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1894

A TEMESVÁRI HÓM. KATII. FÖGYMNAS1UM ÉRTESÍTŐJE AZ 189495. ISK. ÉVRŐL. KÖZLI PFEIFFER ANTAL, Ft'iöYMNASIUMI IGAZGATÓ. TARTALOM: 1. f Dr. Baligó János. 1852, jan. 26-1894, decz. 22. — Irta Cserei József. — 2. Iskolai értesítések. — Közzéteszi a főgymuasium igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents