Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1895

A TEMESVÁRI ROM. KATH. FOGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1895/96. ISK. ÉVRŐL. közli PFEIFFER ANTAL, FÖGYMNASIUMI IGAZGATÓ. TARTALOM: i. A kegyes-tanitórendiek temesvári társházának és a fögymnasiumnak története. — 2. Magyarország ezredéves fennállásának ünnepélye gymnasiumunkban. — 3. Az intézetnek lefolyt évi története. — 4. A tanári kar névjegyzéke munkakörük megjelölésével. — 5· A bevégzett tananyag. — 6. írásbeli feladatok a magyar nyelvből, r—7. A tanulók névjegyzéke és érdemsorozata osztályonként. — 8. Statisztikai adatok az 1895/96-iki iskolai óv végén. — 9. Szertárak gyarapodása. — 10. Érettségi vizsgálatok. — 11. Jótékonyság. — 12. Országos tornaverseny.— 13. A jövő 1896—97. isk évre vonatkozó értesítés. TEMESVÁR. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN.

Next

/
Thumbnails
Contents