Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1897

A EM ES VÁRI ROM. KATH. FŐGYMNAS1UM ÉRTESÍTŐJE AZ 1897 98. ISK. ÉVRŐL. KÖZLI VÉBER ANTAL FÖGYMNASIUMI IGAZGATÓ. RT ALOM. i. Irodalomtörténeti értekezés. Irta Glass Ferencz. — 2. Hudra Nép. János f. Irta rét József. — 3. Frank Szer. Ferencz f. Irta Cserei József. — 4. Az intézetnek lefolyt évi története. 5. A tanári kar névjegyzéke munkakörük n egjelölésével. — 6. A bevégzett tananyag. — 7. írásbeli idatok a magyar nyelvből. — 8. A tanulók névjegyzéke és érdemsorozata osztályonként. — 9. tisztikai adatok az 1897J98-iki iskolai év végén. — 10. A szertárak gyarapodása. — xi. Ifjúsági íyvtár. — 12. Érettségi vizsgálatok. — 13. Jótékonyság. — A jövö 1898(99. isk. évre vonatkozó értetítés. TEMESVÁR. CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDA. 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents