Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1898

A TEMESVÁRI ROM. KATH. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1898/99. ISK. ÉVRŐL. KÖZLI VÉBER ANTAL, FÖGYMNASIUMI IGAZGATÓ. f Erzsébet királyné. — III. A tragikum Sophokles tragédiáiban. — IV. Az intézet lefolyt évi története. — V. A tanári kar névjegyzéke. — VI. A bevégzett tananyag. — VII. írásbeli feladatok a magyar nyelvből. — VIII. A tanulók névjegyzéke és érdemsorozata osztályonként. — IX. Statisztikai adatok az 189819-iki iskolai év végén. — X. Jótékonyság. — XI. Ifjúsági könyvtár. — XII. A szertárak gyara­podása. — ΧΙΠ. Vizsgálatok és az év vége. — XIV. A jövő 1899J1900. isk. évre vonatkozó értesítés. TEMESVÁR. CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDA. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents