Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1899

i899^900- isk. évről. i KÖZLI VÉBER ANTAL, FŐ GYMNASIUM I IC iAZGATÓ. I. Peter Suchcnwirt életéiül és müveiről. Irta: Scliima János. — H. Az intézetnek lefolyt évi története. — 111. A tanári kar névjegyzéke munkakörük megnevezésével. — IV. A bevégzett tananyag. — V. írásbeli feladatok a magyar nyelvből. — VI. A tanulók névjegyzéke és érdemsorozata osztályonként. — VII. Statisztikai adatok az 1899—xooo-iki iskolai év végén. — VIII. Jótékonyság. — IX. Ifjúsági könyvtár. — X. Szertárak gyarapodása. — XI. Vizsgálatok és.az év vége. — XII. A jövö 1900I1901. isk. évre vonatkozó értesítés. TEMESVÁR. CSANÁD-EGYIliZMEGYKI KÖNYVNYOMDA. I9OO. ■ A TEMESVÁRI ROM. KATIE FÖGYMNAStUM ÉRTESÍTŐJE

Next

/
Thumbnails
Contents