Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1900

A TEMESVÁRI RÓJA. KflTH- FÓGYJANflSIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900/1901. ISKOLAI ÉVRŐL. KA i LF, y ó. I. Kard és kereszt. Alkalmi költemény. Irta Perényi (Patzner) István. — II. Az elterjedés növénybiológiái alapjelenségei. Irta Tőkés Lajos. — III. A fögymnasium története az 1900—igoi. tanévben. — IV. Tanárkar. — V. A bevégzett tananyag. — VI. Írásbeli feladatok. — VII. A tanulók névjegyzéke és érdemsorozata osztályon­ként. — VIII. Statisztikai kimutatás. — IX. Jótékonyság. — X. Ifjúsági könyvtár. — XI. A szertárak gyara­podása. __ XII. Érettségi vizsgálat. — XIII. Tornaverseny és tornajáték. — XIV. A jövö 1901—1902. iskolai évre vonatkozó értesítés. ~ T£ 5 TEMESVÁR. CSANÁD-F.GYHÁZMEGYKI KÖNYVNYOMDA. I9OI.

Next

/
Thumbnails
Contents