Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1901

A TEMESVÁRI ROM- KflTH- FŐQYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1901/1902. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI DR. SZÁMEK GYÖRGY, FÖGYMNASIU.MI IGAZGATÓ. I. Délmagyarországi tanulmányi kirándulások. Irta: Tőkés Lajos. — II. Gymnasiumi tanítás és házi nevelés. Irta: Dr. Czirbusz Géza. — III. Adatok a fögymnasium történetéhez az 1901—1902. tanévben. — IV. Könyvtárak és szertárak. — V. A bcvégzett tananyag. — VI. Tanárkar. — VII. A tanulók névjegyzéke és érdemsorozata osztályonként. _ VIII. Érettségi vizsgálat. — IX. A rendes- és magántanulókra vonatkozó statisztikai adatok — X. A jövü 1902—1903. iskolai évre vonatkozó értesítés. TEMESVÁR. CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDA. I9O2.

Next

/
Thumbnails
Contents