Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1903

RÓW. KATH. FÓ6IMNAHIUW ÉRTESÍTŐJE AZ 1903/1904. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI DR. SZÁMEK GYÖRGY IGAZGATÓ. I. Müller Karoly. Irta: Abelsberg József. — Adatok a főgimnázium történetéhez az 1903—1904. tanévben. — IU. Könyvtárak és szertárak. — IV. A bevégzett tananyag. — V. Tanárkar. — VI. A tanulók névjegyzéke és érdemsorozata osztályonként. — VII. Érettségi vizsgálat. — VIII. A rendes és magántanulókra vonatkozó statisztikai adatok. — IX. A jövö 1904—1905. iskolai évre vonatkozó értesités. TEMESVÁR. CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDA. 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents