Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1907

fl temesvári kegyestanítórendi főgimnázium 1908 1909 isk. évi tankönyv-jegyzéke. I. osztály. Tóth-Niedermayer, Jubilate. Egri középkatekizmus, 26. kiadás. Pirchala, Latin nyelvtan, 9. kiadás. Pircliala, Latin oivasó és gyakorló, 6. k. Szabó, Magyar nyelvtan. Prónai, Magyar ol/asókönyv I. r.; 2. k. Körösi, Földrajz 5. k. Tőkés, Természetrajz I. r. Suták, Számtan, 4. k. Horti, Rajzoló geometria I. r., 5. k. Kogutovicz, Isk. földrajzi atlasz I. r., 4. k. II. osztály. Tóth-Niedermayer, Jubilate. Egri középkatekizmus, 26. k. Pokorny, Ószövetségi bibi. történetek, 2. k. Szabó, Magyar nyelvtan, II. r. Prónai, Magyar olvasókönyv II. r. Pirchala, Latin olvasókönyv, 6. k. Körösi, Földrajz, 4. k. Kogutovicz, Középisk. földrajzi atlasz II. r., 3 k. Tőkés, Természetrajz II. r. Suták, Számtan, 4. k. Horti, Rajzoló geometria II. r, 2. k. III. osztály. Tóth-Niedermayer, Jubilate.' Egri középkatekizmus, 26. k. Pokorny, Újszövetségi bibi. történetek, 2. k. Szinnyei, Rendszeres magyar nyelvtan, 9. k. Prónai, Magyar olvasókönyv III. r., 2. k. Pirchala, Latin nyelvtan, 9. k. Pirchala, Latin olvasókönyv I. II. köt., 3. k. Szeműk, Német nyelvtan I. r., 14. k 1906. év. Szernák, Német olvasókönyv, I. r., 6. k. 1906. év. Varga, A magyarok története I. r., 6. k. Körösi, Földrajz II. r., 4. k. Vörös, Fizika és fizikai földrajz. Suták, Számtan IV. k. Horti, Rajzoló geometria III. r., 3. k. Kogutovicz, Tíz térkép a magy. történetéhez.

Next

/
Thumbnails
Contents