Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1911

A temesvári kegyestanítórendi főgimnázium 1912—1913. isk. évi tankönyv-jegyzéke. I. osztály. Acsai-Bartlia-Madarász, Magyar nyelvtan I. rész, 2. k. Acsai-Bartha, Magyar olvasó I 2. k. Horti, Rajzoló geométria 8. kiadás, I. rész. Katekizmus, Róm. kath. nagyobb. Kozma, Földrajzi atlasz. Körösi, Földrajz 1. oszt. szám., 8. k. Pirchala, Latin nyelvtan, 11. k. i Pirchala, Latin olvasó és gyakorló, 8. k. Pintér, Természetrajz, I. rész. Suták, Számtan I—Ili. oszt. szám., 8. k. Zsasskovszky, Kath. énekeskönyv. II. osztály. Acsai-Bartha, Magyar nyelvtan, II. rész. Horti, Rajzoló geometria, II r., 4. k. Katekizmus, nagyobb. » Kozma, Földrajzi atlasz. Körösi, Földrajz II. oszt. szám., 5. k. Pirchala, Latin nyelvtan, 11. k. Pirchala, Latin olvasó és gyakorló, 8. k. Pokorny, Ó-szövetségi bibi történetek, 5. k. Acsai-Bartha, Magyar olvasókönyv, II. r. Suták, Számtan I III. oszt. szám., 8. k. Tőkés, Természetrajz, II. r. Zsasskovszky, Kath. énekeskönyv. III. osztály. Horti, Rajzoló geometria III. IV. r., 4. k. Káté, Egri közép. Kozma-Körösi, Földrajzi atlasz. Körösi, Földrajz III. oszt. szám, 5 k- Miklós-Kaiblinger, Német nyelvk. I. r. Pirchala, Latin nyelvtan, II. k. Pirchala, Latin olvasó I - III. k. III/IV. o. szám., 5. k. Pokorny. Új-szövetségi bibliai történetek, 4. k. Prónai, Magyar olvasókönyv, III. r. 2. k. Suták, Számtan, 6. k. Acsay-Bartha, Rendszeres magyar nyelvtan. Varga, Magyarok története, í. r. 7. k. Vörös C., Fizikai és matematikai földrajz. Zsasskovszky, Kath. énekeskönyv. IV. osztály. Arany-Lehr, Toldi, 13. k. Bartha-Prónai, Stilisztika, 3. k. Katekizmus, Róm. kath. nagyobb. Gerely, Kath. szertartástan nagy, 2. k.

Next

/
Thumbnails
Contents