Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1914

A temesvári kegyestanítórendi főgimnázium 1915—1916 isk. évi tankönyv-jegyzéke. I. osztály. Acsay-Bartha-Madarász, Magyar nyelvtan, I rész, 3. k. 70 fill. Lampel. (169986/913.) Acsay-Bartha-Madarász. Magyar olvasó I. rész, 3. k. 2'40 kor. Lampel. (169986/913.) Horti-Szinte, Rajzoló geométria, 8 k., I r. 2 kor. Lampel. 37624/912.) Katekizmus, Róm. kath. nagyobb. 64 fill. Szt. István Kisparti-Vass, Latin nyelvtan. 1 60 kor. Franklin. (102042/913.) Kisparti-Vass, Latin olvasó. 140 kor. Franklin. (102042/913.) Kozma-Körösi, Földrajzi atlasz. 250 kor. Singer és Wolfner. (8306/907.) Körösi, Földrajz I. oszt. számára, 9. k L50 kor. Lampel. (46502/912.) Schiitz-Sík, Imádságos könyv. 280 kor. Szt. István Suták-Vörös, Számtan, I III. oszt. szántára. 9. k. 3 kor. Lampel. (68044/9.4.) Tőkés, Természetrajz, I. r. 1.60 kor. Szt. István. (.1806/905.) Zsasskovszky, Kath. énekeskönyv. II. osztály. Acsay-Bartha-Madarász, Magyar olvasókönyv, II. r. 2. k. 2’40 kor. Lampel (170544/914.) Acsay-Bartha-Madarász, Magyar nyelvtan, II. r. 2. k. 270 kor. Lampel. (169986/913.) Horti-Szinte, Rajzoló geométria, II. r. 6. k. 2. kor. Lampel. (123^56/912.) Katekizmus, nagyobb. 64 fill. Szt. István. Kozma, Földrajzi atlasz. 2 50 kor. Singer és Wolfner. (8306/907 ) Körösi. Földrajz, II. ősz. szám 7. k. 2 40 kor. Lampel. (93269/912.) < Kisparti Vass, Latin nyelvtan. L60 kor. Franklin. (102042/913.) Kisparti-Vass, Latin olvasó és gyakorló. L60 kor. Franklin 50734/914.) Pokorny, Ó-Szövetségi bibi. történetek. 8. k L20 kor. Szt. István. Schütz-Sík, Imádságos könyv. 2'80 kor.. Szt István. Suták-Vörös, Számtan, I — III. oszt. szám. 9. k. 3 kor. Lampel. (68044/914.) Tőkés, Természetrajz, II. r. L80 kor. Szt István. (64183/908.) Zsasskovszky. Kath énekeskönyv. III. osztály. Acsay-Bartha-Madarász, Rendszeres magyar nyelvtan. 1 kor. Lampel (97275,909 ) Acsay-Bartha-Madarász, Magyar olvasókönyv, 111. r. 2’60 kor. Lampel. (54795/909.) Horti-Szinte, Rajzoló geométria, III, IV. r. 5. k. 2 40 kor. Lampel. (141406/911.) Jászai, Magyarok története, 111. oszt. 3. k 2 kor. Lampel (16U490/913.; Katekizmus, Róm. kath nagyobb katekizmus. 64 fill. Szt. István. Kogutowicz, Történelmi atlasz, I. rész. 3 kor Földr. int. (26J4/89S.) Kozma-Körösi, Földrajzi atlasz 250 kor. Singer és Wolfner. (8366 907.) Körösi, Földrajz, III. oszt. szám., 7. k. Lampel. (165215/914 ) Miklós-Kaiblinger, Német nyelvk. I r. 1 180 kor. Franklin. (143084,911.) Pirchala, Latin nyelvtan, 12. k. 2 kor. Athenaeum. (148158/913.) Pirchala, Latin olvasó, I - III k lll/IV. o. szám, 6 k 2. kot. Athenaeum. (59877/912) Pokorny. Uj-szövetségi bibliai történetek 7. k. 1 20 kor Szt. István. Schiitz-Sík, Imádságos könyv. 2'80 kor. Szt. István. Suták-Vörös, Számtan, 1-111. o. szám. 9. k. 3 kor. Lampel. (68044/914.) Vörös Cyrill, Fizikai és matematikai földrajz, 3. k. Franklin. (108669/914,) Zsasskovszky, Kath. énekeskönyv. IV. osztály. Arany-Lehr, Toldi, 14. k. 2 40 kor. Franklin. (107194/912.) Bartha-Tordai, Stilisztika. 3'40 kor. Lampel. (50599/912 ) Jászai, Magyarok története, II. r. 2. k. 2.40 kor. Lampel. (144818/911.) Katekizmus, Róm. kath. nagyobb. 64 fill. Szt. István.

Next

/
Thumbnails
Contents