Állami főreáliskola, Temesvár, 1878

ÉRTESÍTŐ AZ 1878-79, TANÉVRŐL, A. TEMESVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLTANODA KIADVÁNYAI KILENCEDIK SZÁM. TEMESVÁROTT. NYOMATOTT A MAGYAR-FELE NYOMDÁBAN 187!). JÍŐZZÉ TESZI T01ÎDAI GYÖRGY, IGAZGATÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents