Állami főreáliskola, Temesvár, 1880

- ** -w-'-v -'-'i'.T'w A. • «■'■,£.. A TEMESVÁR I MACrY. KIR. ÁLLAMI F*Ö REÁLISKOLA 1880-S±. T^nsrÉVEŐL. XI. SZÁM. SZERKEáZTETTEj Dr. LÁKY MÁTYÁS. KIK. IGAZGATÓ. TEMESVÁROTT. NYOMATOTT UIIRMANN E. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 1881.

Next

/
Thumbnails
Contents