Állami főreáliskola, Temesvár, 1881

TEME S YÁ R I MAGY. KIÉ. ÁLLAMI FŐREALISKOLA AZ 1881- 82. TANÉVRŐL. II---- , ; Á XII. SZÁM. SZERKESZTETTE J3r. MAT YAS KIRÁLYI FOREALISKOLAI IGAZGATÓ. TEMESVAROTT. NYOMATOTT UHRMANN E. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1882. / nT "7

Next

/
Thumbnails
Contents