Állami főreáliskola, Temesvár, 1888

í ? r \ v* f Jr /W / f JT jjf’ í' / f * A. TEMESVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FOREALISKOLA r E RTESÍTÖJE AZ 1888 — 89. TANÉVRŐL. XIX. SZÁM. SZERKESZTETTE Dr. LAKY MÁTYÁS KIR. FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. A3' TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1**9.

Next

/
Thumbnails
Contents