Állami főreáliskola, Temesvár, 1897

A TEMESVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1897-98. TANÉVRŐL. XXVIII. SZÁM. SZERKESZTETTE: Dr. LAKY MÁTYÁS, KIR. FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. T E M E S V|Á R. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. (898.

Next

/
Thumbnails
Contents