Állami főreáliskola, Temesvár, 1898

A TEMESVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA r r rr értesítője AZ 1898 99. TANÉVRŐL. ■zzzzzx-zc. szám. SZERKESZTETTE: Dr. LAKY MÁTYÁS, KIR. FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents