Állami főreáliskola, Temesvár, 1901

A TEMESVÁRI MAGY. KIR. ÁT ^AMI FŐREÁLISKr A ÉRTÉS. TŐJE AZ 1901 1902. TANÉVRŐL. # XXXII. SZÁM. SZERKESZTETTE: Dr. LAKY MÁTYÁS, KIR. FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK könyvnyomdájában. 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents