Állami főreáliskola, Temesvár, 1905

TEMESVÁRI MAGYAR KIRÄLYI ÁLLAMI A FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1905-1906. TANÉVRŐL. * XXXVI. SZÁM. # SZERKESZTETTE : Dr. LAKY MÁTYÁS, KIR. FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN I'JOO.

Next

/
Thumbnails
Contents